logo Sykehusinnkjøp

Vi inviterer leverandører til dialog om felles nordiske anbud

Norge, Danmark og Island er i ferd med å utarbeide de neste felles nordiske anbudene på legemidler. Sammen med våre nordiske kolleger inviterer vi nå leverandører til informasjonsmøte om kriterier i kommende anbud.

Publisert 27.11.2020
Sist oppdatert 12.01.2023
English version 
Våren 2019 lyste vi ut de første felles nordiske anbudene. Etter gode erfaringer med disse anbudene, går vi nå i gang å lyser ut det neste felles nordiske anbudet våren 2021.Etter gode erfaringer med å involvere leverandørene i arbeidet med å utarbeide anbudene, gjentar vi dette nå. Vi inviterer derfor våre leverandører til et virtuelt orienteringsmøte, hvor vi vil presentere våre tanker om endringer i anbudet, ikke minst kriterier for å vinne anbudet vårt. Denne gangen vil vi evaluere tilbudene basert på en rekke kvalitative kriterier som blant annet miljø.Vi ønsker å avholde orienteringsmøtet innen midten av desember 2020, og vi forventer at det vil vare en time. Ønske o​​​m nye leverandørerEtter orienteringen vil vi holde korte, individuelle dialogmøter i de tre landene med potensielle leverandører av legemidler  som vil bli lyst ut, eller lyst ut på nytt. Vi planlegger å holde dialogmøter i løpet av desember 2020 og januar 2021.På dialogmøtet vil vi invitere leverandørene som har eller tidligere har hatt markedsføringstillatelse for medisinene vi planlegger å lyse ut, eller lyse ut på nytt. Vi har identifisert følgende potensielle leverandører som vi planlegger å holde individuelle dialogmøter med:B. Braun MedicalFrostPharmaFresenius KabiKaro PharmaKrkaMIP PharmaMylanNavamedicOrionPanpharma Nordic ASPfizerRocheSandozStragen NordicStadaSUN EuropeTeva Viatris
Leverandører som kanskje ikke er nevnt her, og som er interessert i å levere tilbud på vårt felles nordiske anbud, er hjertelig velkommen til å kontakte oss via e-post udbud@amgros.dk.

Fakta

De nye fellesnordiske anbudene vil omfatte utvalgte eldre antibiotika:

 • Ceftazidim

 • Vancomycin

 • Ciprofloxac

 • Ceftriaxone

 • Metronidazol

De nye fellesnordiske anbudene vil omfatte ombud på følgende medisiner:

 • Ondansetron

 • Gentamicin

 • Paracetamol (IV)

 • Meropenem (vial)

 • Anagrelide

 • Metotreksat