logo Sykehusinnkjøp

Kan spare over 350 millioner på ny legemiddelavtale

Med patentet på vei ut på virkestoffet lenalidomid, har Sykehusinnkjøp jobbet raskt med å få en ny og bedre avtale på plass. Det kan de norske helseforetakene spare betydelige beløp på. 

Publisert 01.11.2021
Sist oppdatert 16.02.2022

​Lenalidomid benyttes til behandling av benmargskreft. I pantentperioden har det bare vært originalprodusenten Celgene/BMS som har kunnet tilby legemiddelet under produktnavnet Revlimid. Nå som patentet snart utløper, kom ni tilbydere på banen da Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler gjennomførte en ny anbudskonkurranse av virkestoffet.

– 8 av 9 tilbydere kunne tilby en rabatt på over 90 prosent, sammenlignet med hva helseforetakene har betalt for legemiddelet frem til i dag. Det vil spare helseforetakene for betydelige beløp, sannsynligvis over 350 millioner kroner. Dette vil være den største besparelsen på et virkestoff innen kreftområdet vi har sett til nå, forteller rådgiver Erik Sagdahl i Sykehusinnkjøp HF.

Dermed frigjør den nye avtalen midler som kan benyttes til annen pasientbehandling.

– Vi glade for at vi kan tilby pasientene god behandling. Godt innkjøpsarbeid har her frigjort store økonomiske midler som sykehusene kan benytte til andre prioriterte helsetjenester. Dette eksempelet vitner om hvilke marginer leverandørene av legemidler i mange tilfeller kan operere med, sier fagdirektør i Helse Nord, Geir Tollåli, på vegne av fagdirektørene i alle de regionale helseforetakene.

Originalpreparat h​øyt priset

For Sykehusinnkjøp har Erik Sagdahl og prosjektleder Carola Marie Sommevåg sammen vært sentrale i arbeidet med å få den nye avtalen på plass. De forteller at lenalidomid frem til nå har hatt en svært høy pris, og at de nye avtalene nå kommer på plass er et bevisst strategisk arbeid fra Sykehusinnkjøp HFs side.

– Dette har vært et legemiddel hvor det har vært svært krevende å få ned prisen, så lenge produsenten har hatt patent på det. Derfor har vi fulgt dette tett, og hatt en klar strategi for å få på plass nye avtaler så raskt det lar seg gjøre i det patentet er i ferd med å gå ut. For å få til en best mulig avtale har det vært viktig å planlegge nøye, slik at flest mulig tilbydere hadde mulighet til å delta i konkurransen som vi gjennomførte, forteller Sommevåg.  

Mylan Healthcare Norge AS vil være ny leverandør av virkestoffet lenalidomid. I tillegg er Sandoz A/S tildelt en avtale om å levere en mindre styrke som Mylan ikke tilbyr. Avtalene gjelder i utgangspunktet fra 1. april 2022, men da rammeavtalene åpner for preleveranse, er Sykehusinnkjøp i dialog med leverandørene om dette.

Kan åpne for nye behandlinger

Etter dagens avtale bruker helseforetakene rundt 400 millioner årlig på det aktuelle legemiddelet. Den konkrete prisen i den nye avtalen er unntatt offentlighet, men med en rabatt på over 90 prosent vil besparelsene bli betydelige.

Og på lengere sikt kan den nye avtalen også gi flere pasienter tilbud om behandling med Lenalidomid. På grunn av at Celgene/BMS har satt en så høy pris på legemidlet, har Beslutningsforum for nye metoder tidligere avvist enkelte indikasjoner hvor lenalidomid inngår.

– Dette vil naturligvis være opp til Beslutningsforum å avgjøre, men med det nye, lavere prisnivået vil det være grunnlag for å se på flere av disse sakene på nytt, forklarer Sagdahl.

Sykehusinnkjøp har allerede initiert en prosess for dette.