logo Sykehusinnkjøp

Utvidet europeisk samarbeid skal understøtte tilgang til legemidler

I et marked med økende priser og utfordringer med forsyninger inngår Norge nå et samarbeid med flere europeiske land i arbeidet med å understøtte tilgang til nye, dyre legemidler. 

Publisert 01.06.2021
Sist oppdatert 27.12.2022

​Norge har allerede i dag et slikt samarbeid med de nordiske landene i Nordisk Legemiddelforum. Nå skal de nordiske landene samarbeide med Beneluxa-landene for å finne framgangsmåter som kan være med å sikre pasienter tilgang til nye, dyre legemidler.

I den forbindelse gir landene en felles uttalelse. Uttalelsen bygger på at landene opplever de samme utfordringene: økende legemiddelpriser og stadig større utfordringer med å sikre forsyningen av legemidler til pasientene.

Norge har gjennom flere år samarbeidet med Danmark, Sverige, Island og Finland i Nordisk Legemiddelforum. Sørover i Europa har Belgia, Nederland, Østerrike og Luxemburg arbeidet sammen i The Beneluxa Inititative sammen med Irland. Landene i Nordisk Legemiddelforum og Beneluxa har den siste tiden forsterket samarbeidet mellom disse foraene.

En del av samarbeidet mellom Beneluxa og Nordisk Legemiddelforum består i å undersøke utfordringene ved tilgangen til de nye, dyre legemidler. Landene i de to fora er enige om en felles uttalelse, som du kan lese i sin helhet her.

Les mer om Nordisk Legemiddel Forum på Amgros i Dan​​mark sine hjemmesider

Les mer om Beneluxa ​