logo Sykehusinnkjøp

Det andre felles nordiske anbudet på legemidler er avsluttet

Norge, Danmark og Island har nå fullført den andre felles nordiske anskaffelsen av legemidler. For første gang stilles det også miljøkrav i anskaffelsen.

Publisert 27.01.2022
Sist oppdatert 24.01.2023

Engl​ish ve​​rs​ion


Nytt i den andre anskaffelsen er o​gså at Island deltar sammen med Norge og Danmark. Tildelingen er nå gjennomført, og dermed avsluttes en anskaffelse hvor de tre landene har nådd nye milepæler på flere områder.

– Først og fremst er vi veldig glade for at vi denne gangen klarte å sy sammen en modell hvor Island også blir en del av avtalen. I tillegg har vi for første gang lykkes - i nært samarbeid med leverandørene - å inkludere miljøkrav i vårt anbud. Det blir et område vi definitivt vil videre jobbe med. Nå har vi tatt det første steget, men målet må være at vi sammen med leverandørene sikrer en mye mer bærekraftig tilgang medisiner, sier Flemming Sonne, administrerende direktør i danske Amgros.

Lavere​​​ priser fo​​r Island

Da man gjennomførte den første fellesnordiske anskaffelsen av legemidler, var det flere forhold som gjorde det vanskelig for Island å delta. Flere leverandører varslet tidlig at de ikke vurderte det som økonomisk lønnsomt å søke om markedsføringstillatelser i et så lite marked som det islandske.

I tillegg opplyste leverandørene som allerede hadde markedsføringstillatelser for sine legemidler, at de på grunn av spesielle avtaler med agenter på Island ikke kunne delta i tilbudet.

Ved gjennomføringen av den andre anskaffelsen, fant man løsninger på disse problemene.

– Med støtte fra islandske myndigheter, og et meget godt samarbeid med det islandske legemiddelverket, var det mulig å finne en modell slik at leverandørene kunne søke om markedsføringstillatelse raskere. Vi er utrolig glade for at vi fikk inn tilbud til Island. Resultatet har vært at flere legemidler nå vil bli registrert på det islandske markedet og tilbudsprisene er nå betydelig lavere enn tidligere, sier Hulda Harðardóttir, prosjektleder for farmasøytiske innkjøp, innkjøpsavdelingen Landspítali, Island.

Godt b​​idrag til å ​​​​sikre forsyningen

Hvorfor prøve å løse utfordringer alene når vi sannsynligvis kan gjøre det bedre sammen?

Dette er grunntanken bak når de nordiske landene nå samarbeider om å anskaffe legemidler til offentlige sykehus.

Alle landene opplever økende utfordringer med å forsyne sykehus med legemidler og konkurransen har blitt dårligere. Dersom vi sammen med andre land kan danne et større marked for utvalgte legemidler, vil det være mer attraktivt for leverandører som kan by på dette større volumet.

– De felles nordiske anskaffelsene er et godt bidrag i arbeidet med å sikre legemiddelforsyningen til våre sykehus. Vi så allerede i den første nordiske anskaffelsen at vi fikk inn tilbud på alle medisinene vi la ut på anbud. Nå har vi gjort det igjen. Vi har også lykkes med å få konkurranse i flere av anbudene ved at flere tilbydere har levert tilbud. Vi har derfor gode og tungtveiende grunner til å fortsette på denne veien, sier Tommy Juhl Nielsen, konstituert direktør, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler. ​
Takk til lev​​​​​er​andørene

Ettersom det er første gang de nordiske landene gjennomfører en felles anskaffelse hvor miljø inngår som kriterium, har det vært spennende å se om dette har påvirket antallet leverandører som ville levere anbud. 11 av 12 leverandører har derimot oppfylt alle miljøkravene som ble satt, noe som tyder på at disse ikke har skremt leverandører fra å gi tilbud. Det kom i tillegg inn flere tilbydere enn ved forrige korsvei. 

Prisforskjellen på tilbudene var derimot såpass stor at miljøkravene ikke ble avgjørende for hvem som vant anbudet i alle klasser.

– I alle de tre nordiske landene har vi et sterkt ønske om å bidra til den grønne agendaen. Nå har vi tatt et stort første skritt. Vi er glade for at våre leverandører har støttet dette første nordiske anbudet med miljøkriterier, og takker dem for engasjement og deltakelse og gode tilbud. Vi ser frem til et fortsatt tett samarbeid for å utvikle de fellesnordiske anbudene, neste gang med enda sterkere miljøkrav, sier Flemming Sonne.​​

Fakta

Anbudet omfattet legemidler i fase 5 og 6 av legemiddelets livssyklus, der hvor det er monopol eller så få leverandører at man er på vei inn i en monopolsituasjon. Kriteriene for å få avtale omfattet foruten pris som var vektet 50%; miljø 30% og leveringssikkerhet 20%.

Anbudet var delt inn i flere grupper, der man kunne få tildelt hele markedet eller deler av markedet for å sikre stabile leveranser, og følgende substanser ble etterspurt:

 • Ampicillin
 • Anagrelid
 • Ceftazidim
 • Ceftriaxon
 • Cefuroksim
 • Ciprofloksacin
 • Gentamicin
 • Meropenem
 • Metotreksat
 • Metronidazol
 • Ondansetron
 • Paracet
 • Vancomycin

Avtaleperioden løper fra 1. april 2022 - 31. mars 2024 - med mulighet for forlengelse.

Miljøkriteriene inkluderte dokumentasjon om miljøsertifisering, en redegjørelse for miljøpolitikk og en redegjørelse for miljøvennlig transport.​

​​