logo Sykehusinnkjøp

Erfaringer med miljøkrav i legemiddelanskaffelser

En ny rapport fra Sykehusinnkjøp HF vurderer effekt og fremtid for miljøkrav ved anskaffelser av legemidler.

Publisert 16.02.2022

I rapporten har man sett på hvilke anskaffelser man har stilt miljøkrav til, hvorvidt leverandører har lykkes med å besvare dem, og hvilket potensiale det er for å stille miljøkrav ved fremtidige anskaffelser.​

Rapporten konkluderer med at det er svært aktuelt å fortsette å bruke miljøkrav for å redusere helseforetakenes klimaavtrykk, avfall og utslipp av skadelige stoffer. Det pågår initiativ både i og utenfor Norge som vil bidra til dette.​

Det er hittil spesielt to områder hvor man har stilt miljøkrav til legemiddelanskaffelser:

  • ​Produkter hvor det er utfordringer med produksjon lokalt, som antibiotika og kjemoterapeutika
  • Produkter hvor det benyttes mye emballasje og hvor forpakningenes volum skaper større transportbelastning, som for ernæringsprodukter og skyllevæsker

Rapporten påpeker at markedsdialog har vært viktig for å utforme miljøkrav, og at leverandørene i stor grad har lykkes i å besvare kravene som er stilt. Den beskriver også utfordringer ved evaluering av miljøkrav, og foreslår forbedringsområder hvor kravene kan videreutvikles for å gjøre dem mer hensiktsmessige.

Miljøkrav også i fremtiden​

Sykehusinnkjøp vil også fremover ha fokus på å implementere miljøkrav i flere anskaffelser av legemidler, og rapporten nevner spesielt inhalasjonsanastetika, inhalatorer og hormoner som områder som er aktuelle for miljøkrav i fremtiden.

Det understrekes derimot at målsetningen ved å stille miljøkrav er at kravene skal være målrettede og ha en reell effekt heller enn at det skal stilles flest mulig krav.

Den fulle rapporten kan leses her:

Rapporten vil fremover ligge tilgjengelig på hjemmesidene til Sykehusinnkjøps divisjon ​legemidler.