logo Sykehusinnkjøp

Europeisk pris for felles nordiske miljøkriterier

Island, Norge og Danmark mottok 20. september 2022 en ny europeisk pris for vår første felles nordiske anbud på legemidler hvor også miljø ble vektlagt som evalueringskriterium. Vi får prisen for blant annet å være en inspirerende rollemodell for andre organisasjoner.

Publisert 21.09.2022
Sist oppdatert 27.12.2022

​Da Island, Norge og Danmark i januar 2022 publiserte den første felles nordiske anbudet på legemidler som også inkluderte miljøkrav, skjedde det etter tett samarbeid med blant annet legemiddelindustrien.

Vi var derfor alle spente på om vi ville lykkes med å få inn gode tilbud.

Det gjorde vi.​

For dette arbeidet har vi nå blitt belønnet med prisen for «Innovation & Procurement Excellence» under den nye prisutdelingen European Healthcare Procurement Awards 2022.

Bak prisen står EHPPA – The European Health Public Procurement Alliance – og Health Proc Europe.

– Vi er glade og stolte over å ta imot prisen for arbeidet vi sammen har gjort for å gjennomføre og utvikle våre felles nordiske anbud. Det er verd å huske at dette til tross bare var andre gang vi publiserte et felles anbud, og første gang vi i tillegg til pris og kvalitet også vektet miljø, sier Flemming Sonne, administrerende direktør i danske Amgros.

Fremragende, betydningsfullt og skalerbart​

Prisen ble utdelt på en konferanse i Brussel som ble holdt den 20. og 21. september. De tre nordiske landene mottok prisen med følgende begrunnelse:

«Vår internasjonale vitenskapelige komité har valgt deres initiativ i kategorien Innovation & Procurement Excellence fordi det er fremragende, betydningsfullt, skalerbart og en inspirerende rollemodell for andre organisasjoner.»

– Dette er fine ord, her blir det satt pris på samarbeidet vårt. Men det har krevd en stor innsats, og vi hadde aldri kommet så langt som vi er uten tett og god dialog, forståelse og vilje på tvers av landegrenser og støtte fra myndigheter og andre interessenter. Det har vært verdifullt for Island å delta i dette felles anbudet. Vi har opplevd at flere legemidler har blitt registrert på det islandske markedet, og at tilbudsprisene har blitt betydelig lavere, sier Hulda Harðardóttir, Project Manager for Pharmaceutical Procurement, Procurement Department Landspítali, Island.

Utover kategorien for innovasjon og innkjøp ble det også delt ut priser i kategoriene «Sustainability» og «Digitalisation & Transparency».

Håper å kunne inspirere andre land​​

Island, Norge og Danmark valgte å gjennomføre felles anbud på legemidler fordi alle landene opplever voksende utfordringer med forsyningssikkerhet og stigende priser. Utfordringene med forsyning gjelder spesielt eldre legemidler, og rammer i særlig grad mindre markeder som det nordiske. I tillegg stilles det nå globalt krav om at alle må bidra til å nå landenes ambisiøse mål for klima og miljø.

– Vi kan ikke snakke om bæredyktighet uten å også vurdere påvirkningen legemidler har på miljø og klima. Derfor har vi som nasjonale innkjøpere av legemidler ansvar for å gjøre det vi kan for å påvirke bæredyktigheten i produksjonen av dem. Det er ikke lett, men nå er vi i gang. Ved å samarbeide om å stille felles miljøkrav har vi lykkes i å ta et viktig skritt mot å gjøre innkjøpene våre av legemidler mer bærekraftige. Dersom vi også kan inspirere andre land i EU så kan vår felles innsats også vise seg å ha enda større betydning, sier Tommy Juhl Nielsen, divisjonsdirektør i Sykehusinnkjøp HFs divisjon legemidler.

Amgros tok imot prisen på vegne av de tre landene.

To representanter fra Sykehusinnkjøp og en fra danske Amgros står sammen og viser frem prisen.

Fra venstre: Pål Rydstrøm (rådgiver innkjøp i Sykehusinnkjøp HF), Flemming Sonne (administerende direktør i Amgros) og Eirik Sverisson (prosjekterleder i Sykehusinnkjøp HF).

Fakta

  • ​EHPPA (The European Health Public Procurement Alliance) er en sammenslutning av europeiske nonprofit innkjøpsorganisasjoner.
  • Health Proc Europe er en profesjonell plattform for utveksling av kunnskap og erfaringer mellom private og offentlige innkjøpere i helsevesenet. Medlemmer kommer fra Østerrike, Frankkrike, Storbritannia, Tyskland, Italia, Nederland, Norge, Portugal og Sveits.

Lenker