logo Sykehusinnkjøp

Forsking støtter den norske anbudsmodellen for legemidler

En ny studie viser at anbud på legemidler mot kronisk leddgikt gir besparelser uten at pasientenes helse blir dårligere.

Publisert 07.02.2022
Sist oppdatert 27.12.2022

En ny stu​die​ publisert i BMC Health Services Research viser at det norske systemet med årlige nasjonale anbud​​skonkurranser på legemidler sparer samfunnet for store verdier.

Studien har tatt for seg effekten det har hatt å​ lyse ut anbud på legemidler som brukes i behandling av revmatoid artritt, også kalt kronisk leddgikt. Fra 2010 til 2019 har gjennomsnittsprisen på behandling per pasient falt med 47 %, fra rundt 115.000 kroner til ca. 60.000.

– Studien antyder at anbudssystemet vi har for legemidler i Norge fungerer. Vi får lavere priser uten at det går på bekostning av pasientenes helse. Tvert imot ser vi at pasientene blir bedre selv om avtalene som inngås legger føringer for hvilke legemidler de settes på, sier hovedforfatter av studien, PhD-student ved Sørlandet Sykehus i Kristiansand, Alen Brkic.

Portrett av Alen Brkic og Glenn Haugeberg.Hovedforfatter Alen Brkic (til venstre) og medforfatter Glenn HaugebergObligatorisk skifte av medisin en forutsetning for lavere priser​​

Anbudet på legemidler for behandling av revmatoid artritt fungerer slik at legemidler som regnes for å ha lik effekt rangeres på pris. Leger vil da skrive ut det billigste til pasientene sine, men har mulighet til å flytte pasienten til et dyrere legemiddel ved behov. I følge Brkic er en slik styring en forutsetning for å oppnå besparelser.

– Nye legemidler i markedet vil som regel være patentbeskyttet, noe som fører til en monopolsituasjon. Dette holder medisinutgiftene høye, og gjør at færre pasienter får tilgang til dem. Det bidrar til å skape de sosiale ulikhetene innenfor helse som vi ser i mange deler av verden. En annen grunn til at anbudene i Norge lykkes er at de er nasjonale. Når hele landet står på samme avtale får man større innkjøpsvolum. Det gir antakelig bedre priser enn i land hvor enkeltsykehus eller sykehusregioner inngår avtaler hver for seg, sier han.

Data gjør det mulig å vurdere effekten ​av behandling

Alen Brkic forklarer at studien er mulig fordi sentrene som behandler revmatoid artritt bruker journalsystemer som kan hente ut aggregerte virkelighetsdata for pasientene som behandles. Da kan man gjøre faktabaserte vurderinger av hvordan behandlingen som gis påvirker pasientens sykdomsforløp.

Medforfatter, professor Glenn Haugeberg ved Sørlandet Sykehus i Kristiansand, mener dette burde være praksis også for andre lidelser enn kronisk leddgikt.

– Helsevesenet bør organiseres slik at vi kan se om det vi gjør har effekt, ikke bare tro det. De tradisjonelle pasientjournalene vi har brukt kan vi ikke hente gode nok data fra. Når man oppnår besparelser på legemidler, kan man bruke mer penger på andre pasienter.
– Systemet med anbud på legemidler er et verdifullt bidrag til juvelen som vårt offentlig finansierte helsevesen er. Anbudene gjør at vi kollektivt kan bruke ressurser bedre for å få mest mulig helse ut av pengene våre, sier Glenn Haugeberg.
Administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF, Bente Hayes, er fornøyd med resultatene av studien.
– Det er spennende at det forskes på effekten av offentlige anskaffelser, og vi ønsker slik forsking velkommen. Studien viser at vi treffer på målsetningen om mer og bedre pasientbehandling gjennom gode innkjøp av legemidler. Andel pasienter i remisjon har økt, og med lavere priser har legemidlene blitt tilgjengelig for mange flere pasienter enn tidligere. Vi har gått fra å behandle 4.000 pasienter med dem i 2006 til 50.000 i 2021, sier hun.​

Bakgrunnsinformasjon

​​
 • ​​​​​​Revmatoid artritt (kronisk leddgikt) er en autoimmun leddbetennelsessykdom.
 • Legemidler til behandling for revmatoid artritt ble først lyst ut på anbud i 2007.
 • I studien undersøkes 13 forskjellige legemidler, såkalte biologiske og målrettet syntetiske sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemiddel (b/tsDMARD), på avtale for behandling av revmatoid artritt. Disse legemidlene er på verdensbasis de viktigste og mest brukte for revmatoid artritt. Nye legemidler er under konstant utvikling.
 • Avtalene rangerer legemidler som regnes å ha tilsvarende effekt fra billigst til dyrest. Leger er forpliktet til å bruke de billigste legemidlene først, men de kan flytte pasienter til dyrere legemidler ved behov.
 • Alen Brkics studie vurderer effekten av anbudsutsettelse på kostnader og sykdomsaktivitet for pasienter fra 2010-2019.
 • Sykdomsaktivitet vurderes gjennom algoritmer som tar høyde for antall ømme og hovne ledd, verdien av inflammasjonsmarkører (enten senkning eller CRP), samt pasientens subjektive følelse av sykdomsbyrde. Ulike målemetoder har ulike terskler for sykdomsaktivitet. I studien brukes målemetoden DAS28 som viser nedgang i verdi og argumenter for synkende gjennomsnitts sykdomsaktivitet samt en økende remisjonsandel.
 • Studien har vurdert anonymisert data samlet inn fra 10 sentre som behandler revmatoid artritt i Bergen, Bærum, Førde, Haugesund, Kristiansand, Lillehammer, Oslo, Skien, Tromsø og Trondheim.
 • Sentrene bruker GoTreatIt-programmet, som strukturerer informasjon om pasienter slik at den lett kan aggregeres og brukes til å forbedre behandlingen som gis.
 • Studien er publisert i BMC Health Services Research, og er offentlig tilgjengelig her​.
 • En oppfølgende studie hvor man ser på fordelingen av pasienter på forskjellige legemidler, og i hvilken grad de med tid har blitt flyttet bort fra de billigste legemidlene er under utarbeiding.
 • Alen Brkic er utdannet lege, og arbeider nå som PhD-student/forsker tilknyttet Sørlandet Sykehus og NTNU. Han har en mastergrad i folkehelsevitenskap.​​
​​