logo Sykehusinnkjøp

Kontrakt på akutt tolkebehov oppsagt

Det er avdekket brudd på en av helseforetakenes rammeavtaler på tolketjenester. Bruddet gjelder rammeavtalens bestemmelser om timelønn for tolker. Derfor sies nå avtalen opp. 

Publisert 25.04.2022
Sist oppdatert 29.12.2022

​I fraværet av en gjeldende tariff for tolker benytter Sykehusinnkjøp HF klausuler i rammeavtaler på tolketjenester for å sikre at tolker får en akseptabel lønn. Klausulene forplikter avtalenes leverandører til å betale tolkene en fastsatt timelønn.

I den gjennomførte konkurransen på tolketjenester har leverandørene inngitt pris på et påslag for formidling av tolketjenestene. Påslaget kommer i tillegg til den allerede fastsatte timelønnen til tolkene.

Et klart br​​​udd

I den nasjonale rammeavtalen for akutt tolkebehov er det avdekket at Noricom Språktjenester AS ikke har fulgt vilkårene om fastsatt timelønn til tolker. Dette vurderes som et alvorlig brudd på avtalevilkårene, og som konsekvens har helseforetakene benyttet en kontraktsfestet mulighet til å avslutte avtalen i løpet av avtalens prøvetid.

– Som en stor offentlig innkjøper skal vi bidra til ryddige forhold i arbeidslivet. Derfor har vi stilt klare krav til arbeidsvilkårene for tolker som jobber for leverandøren som ble tildelt rammeavtalen for tolketjenester. Når disse ikke blir fulgt opp, har vi dessverre vært nødt til å si opp avtalen i prøvetiden, sier divisjonsdirektør Harald Johnsen i divisjon nasjonale tjenester i Sykehusinnkjøp HF.  

Avtalen​​ lyses ut på nytt

Gode og tilgjengelige tolketjenester er viktig for at helsetjenesten skal kunne tilby gode og likeverdige helsetjenester.

Avtalen på akutt tolkebehov er en av fem avtaler på tolketjenester. De andre rammeavtalene gjelder fjerntolk og fremmøtetolk.

Det vil bli gjennomført en ny anskaffelse av akutte tolkebehov.