logo Sykehusinnkjøp

Nye fjes på plass i ledelsen i Sykehusinnkjøp HF

Tommy Juhl Nielsen fortsetter som divisjonsdirektør for legemidler, nå i fast stilling. I tillegg er Geir Arne Eriksen på plass som ny direktør for økonomi og virksomhetsstyring. 

Publisert 08.02.2022
Sist oppdatert 27.12.2022

​​

Portretter av Tommy Juhl Nielsen og Geir Arne Eriksen.

Tommy Juhl Nielsen og Geir Arne Eriksen.

Eriksen ble ansatt som direktør for økonomi og virksomhetsstyring i Sykehusinnkjøp HF i november i fjor, og tiltrådte i stillingen 1. februar. Juhl Nielsen ble ansatt fast som divisjonsdirektør 1. februar, men er ikke helt ny i jobben.

Siden februar 2021 har Juhl Nielsen vært konstituert som divisjonsdirektør for legemidler.. Da overtok han for Bente Hayes, som ble konstituert i stillingen som administrerende direktør. Da hun ble ansatt fast i denne stillingen, ble også den faste divisjonsdirektørstillingen hos legemidler ledig.

Da stillingen ble lyst ut før jul, kom det inn 15 søkere, hvorav 9 kvinner og 6 menn.

– Vi hadde en lang og god søkerliste, men vi er veldig glade for å kunne rekruttere vår nye divisjonsdirektør fra egne rekker. Tommy har gjort en solid jobb i perioden han har vært konstituert i stillingen, og han har også lang ledererfaring fra tidligere. Alt i alt, vurderte vi han som den beste kandidaten gjennom ansettelsesprosessen i et felt med gode konkurrenter. Vi får en divisjonsdirektør med nyttig erfaring både fra Sykehusinnkjøp og fra legemiddelbransjen, sier administrerende direktør Bente Hayes.

Lang og bred erfaring

Tommy Juhl Nielsen kom til i Sykehusinnkjøp HF i september 2018, og begynte da i en stilling som seniorrådgiver i divisjon legemidler. I mai året etter ble han ansatt som avdelingsleder for Nye Metoder, en stilling han har hatt permisjon fra i perioden han har vært konstituert som divisjonsdirektør.

Før han kom til oss har han mange års erfaring fra legemiddelselskapene Pfizer og MSD, blant annet i flere lederstillinger i Norge og internasjonalt.

– Det har vært et spennende år som divisjonsdirektør for legemidler, og jeg er derfor veldig fornøyd med å kunne fortsette i jobben på fast basis. Vi har et godt lag med flinke medarbeidere i divisjonen, som jeg ser frem til å jobbe videre sammen med. Vi ser gjennom arbeidet vi gjør, at vi både bidrar til å sikre pasientene bedre behandlinger, og til å gi helseforetakene et større økonomisk handlingsrom. Det er inspirerende, og jeg ser frem til fortsettelsen, forteller den nye divisjonsdirektøren.

Ny direktør for økonomi og virksomhetsstyring på plass

Geir Arne Eriksen kommer til Sykehusinnkjøp HF fra jobben som direktør ved Kontoret for voldsoffererstatning der han har vært de siste årene. Han har tidligere arbeidet 14 år som administrasjonsdirektør hos Fylkesmannen i Finnmark, 5 år som virksomhetsleder i Båtsfjord kommune og har også bakgrunn som rektor, inspektør og lærer.

– Det har vært en interessant første uke i Sykehusinnkjøp HF, og jeg gleder meg til å ta videre fatt på mange spennende arbeidsoppgaver i foretaket. Jeg har allerede rukket å bli kjent med flere av mine nye kolleger, og ser fram til å bli kjent med enda flere i ukene som kommer, sier den nyansatte direktøren.

– Det var flere gode kandidater blant søkerne, og vi er derfor sikre på at vi har fått en god leder som skal tre inn i denne viktige jobben i Sykehusinnkjøp HF. Vi får inn en direktør for økonomi og virksomhetsstyring som har solid ledererfaring fra offentlig sektor, sier administrerende direktør Bente Hayes.