logo Sykehusinnkjøp

Inngår samarbeidsavtale om anskaffelse av legemidler på blåresept

Avtalen inngås mellom Legemiddelverk, Sykehusinnkjøp og Helsedirektoratet. Det vil i første omgang gjøres en pilotanskaffelse av kolesterolsenkende legemidler.

Publisert 10.01.2022
Sist oppdatert 27.12.2022

​Legemiddelverket har inngått samarbeidsavtale med Sykehusinnkjøp og Helsedirektoratet om a​​nskaffelse av legemidler under blåreseptordningen. Avtalen fordeler rollene i anskaffelsesprosessene slik:

  • ​Legemiddelverket skal initiere hver anskaffelsesprosess og bestille tjenester fra Sykehusinnkjøp. De skal også oppnevne Spesialist- og brukergrupper og godkjenne mandatet deres.
  • Sykehusinnkjøp skal gjennomføre anskaffelsesprosesser og koordinere spesialist- og brukergruppen.
  • Helsedirektoratet er kontraktspart og signerer kontrakter etter gjennomførte anskaffelsesprosesser. De har også ansvar for oppfølging av leverandører og forvaltning av inngåtte avtaler.

I første omgang skal det gjennomføres pilot på anskaffelse av en gruppe kolesterolsenkende legemidler (PCSK-9-hemmere).​

​​Skal sikre flere pasienter tilgang til behandling

Målet med å konkurranseutsette terapeutisk likeverdige legemidler på blåreseptordningen er å gjøre dem tilgjengelig for flere pasienter. For eksempel har man i dag for kolesterolsenkende legemidler nye pasientgrupper som kan ha god effekt av legemidlene, men som ikke får refusjon for dem fordi budsjettkonsekvensen overstiger fullmaktsgrensen på 100 millioner kroner. Ved å konkurranseutsette disse legemidlene håper man at prisgevinster skal gjøre det mulig å tilby dem under blåreseptordningen også til pasientgrupper som faller utenfor i dag.

I årene fremover r​​​egner man med at det innenfor flere store behandlingsområder vil komme nye, dyre legemidler. Dersom piloten for kolesterolsenkende legemidler er en suksess, kan anbud også på nye legemidler hvor det finnes terapeutisk likeverdige alternativer være en måte å gjøre dem tilgjengelige på for flere pasienter under blåreseptordningen.

Anbudet på​​​ kolesterolsenkende legemidler er planlagt lagt ut i andre kvartal 2022.

Les mer om samarbeidsavtale hos Statens legemiddelverk

Les mer om pilot hos Statens legemiddelverk