logo Sykehusinnkjøp

Vikarbyrå etterbetaler forskjell i beregning av overtidskompensasjon

POWERCARE A/S etterbetaler forskjell i beregning av overtidskompensasjon for sykepleiervikarer som har arbeidet på norske sykehus. Utbetalingene gjennomføres i uke 22. 

Publisert 03.06.2022
Sist oppdatert 12.01.2023

​​Revisjon er et viktig tiltak for å sikre god etterlevelse av kravene i rammeavtalene og tilsvarende når vi mottar varsel om mulige avvik.  Helseforetakene gjennomførte en revisjon av POWERCARE A/S for å avklare om de betalte korrekt overtidssats i tråd med rammeavtalen.  

I revisjonen ble det avdekket at vikarene hadde fått utbetalt en lavere overtidssats enn de skulle ha, og kontraktsbruddet førte til at selskapet midlertidig ble suspendert fra kontrakten de hadde med helseforetakene.

Fra 10. februar ble suspensjonen opphevet, etter at selskapet leverte en troverdig plan for hvordan de skulle tilbakebetale riktig lønn til vikarene, og bedre sine rutiner.

1,3 millione​​r et​​​ter​betalt

Fra avtalestart i 2019 og frem til avtalen ble midlertidig suspendert 9. januar 2022 hadde selskapet levert til sammen 541 000 vikartimer fordelt på 1062 vikarer. Etter gjennomgangen har 289 av vikarene fått etterbetalt differansen mellom dansk og norsk overtidssats.  Det betyr ikke at de ikke har fått overtidsbetaling, men regelverket for når overtidsbetalingen trer inn er forskjellig mellom Norge og Danmark.

Til sammen har selskapet etterbetalt 1,3 millioner norske kroner til vikarer som har jobbet på norske sykehus de tre siste årene. Hvor mye hver enkelt har fått etterbetalt varierer. I gjennomsnitt ligger beløpet på 4500 norske kroner, mens det høyeste utbetalte beløpet til en enkelt vikar lå på 63.000 norske kroner inkludert feriepenger. Det laveste beløpet er 1 krone, men en krone er en krone.

– Vi har hatt et konstruktivt samarbeid med selskapet for å sikre at de har hatt en gjennomgang av alle vikarer som har hatt oppdrag i Norge.  Det har vært viktig å få dette på plass på en god måte, og vi ser frem til å benytte POWERCARE A/S videre som leverandør på vikarområdet, sier Hilde Christiansen, leder for den nasjonale styringsgruppen for anskaffelser av vikartjenester, og direktør for medarbeidere, organisasjon og teknologi i Helse Vest RHF.

Likebehandling a​​​​​​v​​ vikarer

– I vår dialog med leverandøren i denne saken, oppfatter vi at det ikke har vært noe bevisst forsøk på å omgå kravene i kontrakten. Det er mange vikarer som etter den danske tariffavtalen har fått overtid før de ville fått det etter kravene i rammeavtalen.  I etterkant av revisjonen har de også vist stor vilje til å rette opp de feilene som har blitt gjort. Likevel viser denne saken at det er viktig å gjennomføre slike revisjoner, sier Christiansen. ​