logo Sykehusinnkjøp

Vikarbyrå får opphevet suspensjonen sin betinget

Powercare A/S har levert en plan for å bedre rutinene sine etter et nylig kontraktsbrudd, og får dermed igjen levere vikarer til norske sykehus. 

Publisert 10.02.2022
Sist oppdatert 27.12.2022

– De regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp HF har hatt en god dialog og et godt samarbeid med Powercare A/S. De har vist stor vilje til å rette opp i forholdene avdekket under den nylige revisjonen og har iverksatt tilfredsstillende kontrollrutiner og en plan for etterbetaling til vikarene. Derfor kan vi nå oppheve suspensjonen under visse betingelser, sier Hilde Christiansen, leder for den nasjonale styringsgruppen for vikarkjøp, og direktør for medarbeidere, organisasjon og teknologi i Helse Vest RHF.

Den betingede opphevingen av suspensjonen innebærer at Powercare A/S fra 10. februar igjen kan tilby vikarer til norske sykehus.

Hadde betalt for lite overtid

I en nylig revisjon av de nasjonale rammeavtalene for sykepleiervikarer ble det avdekket at vikarbyrået Powercare A/S hadde gitt mangelfull overtidsbetaling til vikarer utleid til norske sykehus. Dette ble av de regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp HF vurdert som et kontraktsbrudd, og byrået ble derfor midlertidig suspendert fra kontrakten.

I etterkant av suspensjonen har det vært en dialog mellom partene, og Powercare A/S har nå presentert en troverdig plan for å rydde opp i forholdene. Dermed kan de regionale helseforetakene gi en betinget opphevelse av suspensjonen.

Frist for etterbetaling 15. mai

En betinget oppheving av suspensjonen innebærer at Powercare A/S må oppfylle visse krav før den kan bli permanent. Innen 15. mai må selskapet kunne dokumentere at de har etterbetalt vikarene den overtidssatsen de har krav på.

I etterkant av dette vil det bli gjennomført en oppfølgingsrevisjon. Dersom denne bekrefter at forholdene er rettet opp i, oppheves suspensjonen permanent.

– For de fire regionale helseforetakene er det viktig å sikre at vikarene vi benytter tilbys like gode lønns og arbeidsvilkår som våre faste ansatte. Revisjoner og oppfølging er derfor viktige tiltak for å sikre god etterlevelse av rammeavtalene. Når det avdekkes brudd, er det også positivt at vi kan ha en god dialog med leverandørene, sier Christiansen.

– Vi er meget tilfredse med at vi er kommet frem til en omforent løsning med de fire regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp HF slik at vi nå kan ha fokus på vår kjernevirksomhet, å levere høyt kvalifiserte vikarer til norske sykehus. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med helseforetakene og Sykehusinnkjøp HF, sier CEO og grunder Lisbeth Sejer i Powercare A/S.

Läk​​arleasing Sverige AB får fortsette

OPPDATERING 17. FEBRUAR: 

I revisjonen ble det også avdekket tilsvarende kontraktsbrudd hos leverandøren Läkarleasing Sverige AB.  Denne leverandøren har nå dokumentert at de har fått rettet opp forholdene, og at samtlige vikarer har fått etterbetalt overtidstimer.

På lik linje med Powercare, vil også Läkarleasing få en betinget opphevelse av suspensjonen fra og med 17. februar. Suspensjonen vil endelig oppheves etter at Deloitte har gjennomført en oppfølgingsrevisjon.​