logo Sykehusinnkjøp

Webinar om etiske innkjøp innen IKT

Oslo kommune, Statens innkjøpssenter og Sykehusinnkjøp HF arrangerte torsdag 17.februar et webinar for å sette søkelys på menneske- og arbeidstakerrettigheter i leverandørkjeden innen IKT. Rundt 50 deltagere deltok på webinaret. 

Publisert 24.02.2022
Sist oppdatert 27.12.2022

De tre store offentlige innkjøperne; Oslo kommune, Statens innkjøpssenter og Sykehusinnkjøp HF anskaffer IT-produkter for flere milliarder kroner til sammen. 17.februar inviterte de leverandør- og produsentledd innen pc-er, skjermer og mobiler til et webinar for å sette søkelys på arbeidsforhold i leverandørkjeder.

Fagansvarlig for samfunnsansvar -etisk handel i Oslo kommune, Stine Foss mener det er viktig at offentlige aktører går sammen om slike samarbeid av to grunner;

 – Leverandørene ønsker at vi skal standardisere krav og oppfølging slik at det blir enklere for dem å håndtere. Og vi ser også at et slikt samarbeid gir oss større påvirkningskraft vi kan bruke til å få gjennomslag, forklarer Foss.

Faglige innspill

Portrett av to innledere under seminaret: Simen Høy Dypvik og Pauline Göthberg

Seniorrådgiver Simen Høy Dypvik, Etisk handel Norge og Pauline Göthberg, PhD, Höllbar Upphandling, Sverige var innledere under seminaret.

Webinaret ble innledet med to foredragsholdere. Simen Høy Dypvik fra Etisk handel Norge ga først en kort introduksjon til aktsomhetsvurderinger og hvilken betydning åpenhetsloven kommer til å få når den trer i kraft.  Han understreket særlig nødvendigheten av å tilpasse tiltak til konteksten og at aktsomhetsvurderinger er generelt krevende.

Pauline Göthberg som representerte de svenske länene, presenterte hvordan offentlig innkjøpere i Sverige følger opp sosialt ansvar i leverandørkjeden. Hun understreket viktigheten ved å samarbeide og harmonisere krav.

Sosialt ansvar i leverandørkjeden er et krevende område siden det krysser landegrenser og kan være politisk betent. Gothberg understreket utfordringer med å avdekke og forebygge statssanksjonert tvangsarbeid ettersom metodikken for revisjoner ikke er utarbeidet for fange opp denne typen brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.

Arbeidet fortsetter

Samarbeidet mellom de tre aktørene vil fortsette framover.

– Vi ser det er nyttig med erfaringsutveksling og samarbeid, sier førstekonsulent IKT avtaler Alexandra Solheim Wigglesworth hos Statens innkjøpssenter, og vi ser fram til å skrive en formell samarbeidsavtale for å utvikle dette arbeidet videre.

Samarbeidsavtalen vil underskrives i løpet av kort tid. I første omgang vil de tre partene samarbeide om å videreføre webinaret med et rundebord med fysisk oppmøte. Dette for å få en bedre dialog og se om man sammen kan finne gode løsninger.

– Vi visste i forkant at det er vanskelig å få til gode samtaler i et webinar med mange deltagere, sier møteleder Grete Teigset Solli fra Sykehusinnkjøp HF,

– Men vi fikk gode indikasjoner på hvilke temaer som er ønsket å jobbe videre med og vi gleder oss til et fysisk rundebord med disse aktørene senere på våre, avslutter hun.