logo

Endringer i styret til Sykehusinnkjøp HF

På foretaksmøtet til Sykehusinnkjøp HF den 24. april ble det valgt nytt styre for Sykehusinnkjøp HF. To endringer ble vedtatt.

Publisert 05.05.2023
En brygge som fører til en bygning

Mandag 24. april ble det avholdt foretaksmøte hvor blant annet de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene var tilstede.

Blant sakene på agendaen var valg av nytt styre, og det ble her vedtatt noen endringer.

  • Atle Brynestad fra Helse Sør-Øst RHF går ut av styret, mens Gunn Fredriksen fra Helse Midt-Norge RHF trer inn som nestleder for perioden 2023-2025
  • Ingerid Gunnerød erstattes med Bjørn Inge Gustafsson som eiervalgt styremedlem fra Helse Midt-Norge RHF

Følgende eiervalgte styremedlemmer ble gjenvalgt for perioden 2023-2025:

  • Per Karlsen, Helse Vest RHF som styrets leder
  • Ann Elisabeth Rødvei, Helse Nord RHF
  • Ilone Marie Rønbeck, Helse Sør-Øst RHF