logo Sykehusinnkjøp

Endringar i styret til Sjukehusinnkjøp HF

På føretaksmøtet til Sjukehusinnkjøp HF den 24. april vart det valt nytt styre for Sjukehusinnkjøp HF. To endringar vart vedtekne.

Publisert 05.05.2023
Sist oppdatert 14.12.2023
En brygge som fører til en bygning

Måndag 24. april vart det halde føretaksmøte der mellom anna dei administrerande direktørane i dei regionale helseføretaka var til stades.

Blant sakene på dagsordenen var val av nytt styre, og det vart her vedteke nokre endringar.

  • Atle Brynestad frå Helse Sør-Aust RHF går ut av styret, medan Gunn Fredriksen frå Helse Midt-Noreg RHF trer inn som nestleiar for perioden 2023-2025
  • Ingerid Gunnerød blir erstatta med Bjørn Inge Gustafsson som eigarvald styremedlem frå Helse Midt-Noreg RHF

Følgjande eigarvalde styremedlemmer vart attvalt for perioden 2023-2025:

  • Per Karlsen, Helse vest RHF som leiaren i styret
  • Ann Elisabeth Rødvei, Helse Nord RHF
  • Ilone Marie Rønbeck, Helse Sør-Aust RHF