logo Sykehusinnkjøp

Fikk markedets innspill til nye kategoriplaner: – Viktig å lytte

Hvordan oppleves det å være leverandører til helseforetakene? Det fikk vi mange innspill på under markedsdialogene i forbindelse med utvikling av nye kategoriplaner for spesialisthelsetjenesten.

Publisert 13.10.2023
En gruppe menn som sitter rundt et bord med en projektorskjerm
Markedsdialog for kategoriplanprosjektet for bygg og eiendomsdrift i Oslo. Prosjektmedlem Mona-Linn Roska her sammen med leverandører.

Sykehusinnkjøp gikk i vår i gang med å utvikle kategoriplaner for innkjøpskategoriene bygg og eiendomsdrift (BE) og kirurgiske produkter (KIR). Målet med kategoriplanene er å forbedre arbeidet med innkjøp av varer og tjenester til sykehusene.

– Det var en god og åpen dialog med leverandørmarkedet. Alle som kom, hadde noe de ville ytre. De kom for å snakke om sitt marked, det de lever av, og hvordan de synes at Sykehusinnkjøp opererer i markedet, sier Tor-André Ulla Eiken, som leder kategoriplanprosjektet for bygg og eiendomsdrift.

Innkjøpskategoriene er delt inn i en rekke innkjøpsgrupper, og for kategorien BE gjøres det i planprosjektet dybdeanalyse av innkjøpsgruppen kantine og storhusholdning. I planprosjektet for KIR gjøres det dybdeanalyser av ortopedi og kardiologi.

 Som del av planarbeidet ble det i høst gjennomført dialogmøter med markedene knyttet til innkjøpsgruppene.

På BEs markedsdialog, som fant sted i Oslo 31. august, møtte 18 sentrale leverandører. På KIRs markedsdialog i Oslo 19. september møtte 12 inviterte leverandører.

God og åpen dialog

En gruppe mennesker i et rom
Prosjektmedlem Kristin Emilie Skeide snakker til deltakerne på markedsdialogen.

Markedsdialogene ble arrangert som rundebordskonferanser, hvor leverandører fikk sitte sammen og diskuterte temaer som anskaffelsesprosess, bestillingsprosess og samfunnsansvar. Fra Sykehusinnkjøps side deltok medlemmer av kategoriplanprosjektene og registrerte innspillene som kom.

Rundt temaet anskaffelsesprosessen ble det snakket om fremtidens anskaffelser og hva slags utfordringer leverandørene ser her.

– På det området fikk vi mye tilbakemeldinger, blant annet om hva som kjennetegner en god anskaffelse og hva som motiverer til å komme med tilbud. Det var delvis frustrasjon med tanke på samfunnsansvar og krav rundt dette som leverandører kan synes er vanskelig å etterkomme, sier Eiken.

Fikk bekreftelse

En gruppe mennesker som sitter rundt et bord med bærbare datamaskiner
Markedsdialog for kirurgiske produkter i Oslo i september. I alt 12 inviterte leverandører møtte her.

Prosjektleder for kategoriplanen for KIR, Erik Borge, sier markedsdialogen bekreftet kjente utfordringer for leverandørene.

– Vi fikk bekreftet at vi i utgangspunktet har en tett dialog med markedet. De løftet temaer som vi er kjent med, sier han.

Blant temaene var implementering av nye avtaler, kjøpsmønster og lagerhold, og viktigheten av at Sykehusinnkjøp fremstår enhetlig uavhengig av om anskaffelsen er lokal, regional eller nasjonal.

Må forstå

De to prosjektlederne mener markedsdialogene er helt essensielle i utviklingen av kategoriplanene.

– Vi kan ikke legge en plan uten å høre på markedet. Du må snakke med og forstå dem som skal produsere og levere. Det er mye kunnskap i Sykehusinnkjøp om markedet, men det er også viktig å lytte, sier Eiken.

– Det er selve grunnplanken, det å se på mulighetsrommet og utfordringsbildet innenfor kategorien. Og hvilke tiltak som trengs for å løse utfordringene. Da er det viktig å få leverandørenes synspunkter, sier Borge.

En gruppe mennesker som sitter rundt et bord
Maiken Pollestad Sele, som arbeider med samfunnsansvar i Sykehusinnkjøp, i dialog med leverandører.