logo Sykehusinnkjøp

For tidlig for nullutslipps ambulansebåter

Et forprosjekt har utredet muligheten for anskaffelse av null- eller lavutslipps ambulansebåter for Helgelandssykehuset HF. Konklusjonen ble at markedet ennå ikke er modent nok.

Publisert 21.07.2023
En person som holder en presentasjon
Maylen Klo Dreyer og Stig A. Johansen presenterer forprosjektet

I 2022 startet Helgelandssykehuset og Sykehusinnkjøp et forprosjekt som blant annet skulle utrede muligheten for å benytte null- eller lavutslipps ambulansebåter når Helgelandssykehuset skal legge ut ny anbudskonkurranse på ambulansebåter. Spesialisthelsetjenestens har satt et ambisiøst mål om å redusere CO2-utslipp med 40 % innen 2030, og dette kan mer miljøvennlige ambulansebåter bidra til.

Forprosjektet fikk økonomisk støtte fra Forskingsrådet, og inviterte industri og forskingsmiljøer til dialog. Forprosjektet er nå ferdigstilt, og Helgelandssykehuset har avgjort veien videre.

Markedet ikke klart

Helgelandssykehuset skriver på hjemmesiden sin at forprosjektet viser at markedet for null- eller lavutslipps energibærere ennå er relativt lite modent for marine utrykningsfartøyer.

Helgelandssykehuset har derfor besluttet at økonomisk og teknisk risiko i dag er for stor til å gjennomføre en innovativ anskaffelse av nullutslipps ambulansebåter. Helseforetaket planlegger derfor en ordinær, offentlig anbudskonkurranse på ambulansebåter med tentativ utlysning tidlig i 2024.

Fortsatt grønn profil

Prosjektledere Maylen Klo Dreyer og Stig Johansen i Sykehusinnkjøp HF påpeker at anskaffelsen av ambulansebåter fortsatt vil ha en grønn profil.

– Forprosjektet viste at det i denne omgang ikke var realistisk å gjennomføre en innovativ anskaffelse av ambulansebåter med null- eller lavutslipps energibærere. Vi skal likevel ha fokus på miljø når avtalen legges ut på anbud. Vi vil blant annet ha dialog med markedet med mål om å redusere utslipp, sier Maylen Klo Dreyer.

– Vi vet at det skjer veldig mye med alternative drivstoff for eksempel på hurtigbåter. Der drives flere nå elektrisk eller med hydrogen. Dette er derimot båter i faste ruter, og ytterligere utvikling kreves for at slike energidrivere skal kunne brukes på utrykningsfartøyer. I fremtiden vil de sannsynligvis bli mer aktuelle, sier Stig A. Johansen.

Deler erfaringer

Maylen Klo Dreyer og Stig A. Johansen fra Sykehusinnkjøp forteller at forprosjektet har gitt mye kunnskap om markedet for ambulansebåter og muligheter for innovasjon. Erfaringene de har gjort seg har de blant annet delt med Västra Götalandsregionen i Sverige, som også vurderer grønne alternativer for ambulansebåter.

Den 26. september vil de to også kort presentere forprosjektet de har ledet på et informasjonsmøte i regi av Grønt Skipsfartsprogram. Programmet har nylig utvidet virksomheten sin til offentlig sektor, og har som visjon at Norge skal etablere verdens mest effektive og miljøvennlige skipsfart.

Du finner mer informasjon om Grønt Skipsfartsprograms informasjonsmøte her.

 

Fakta om forprosjektet

Forprosjektet som nå er avsluttet hadde følgende mål:

Hovedmål:

  • En sikker og effektiv båtambulansetjeneste for en grønn fremtid

Delmål:

  • Bidra til å nå klimamålene gjennom nullutslipp ambulansebåter
  • edre sikkerhet for pasienter og mannskap gjennom bedre forflytningsmetoder
  • Bedre pasienttilbudet gjennom virtuell/in situ akuttmedisinsk konferanse/mobilt helserom ved hjelp medisinsk utstyr

Målene skulle nås ved hjelp av markedsanalyse, kartlegging av kompetansebehov og innhenting av kompetanse innenfor tjenesteinnovasjon.

Prosjektet tok sikte på å utrede realismen i å gå videre med et hovedprosjekt for innovativ anskaffelse av ambulansebåter. Konklusjonen var at dette ikke er realistisk per i dag.

Du kan lese studien utarbeidet av Polarkonsult her:

Studie: Nye ambulansefartøy. Mulige konsept for null/lavutslipp, drivstoff/energibærere 2022