logo Sykehusinnkjøp

God jul fra Sykehusinnkjøp HF

Året nærmer seg slutten. Vi benytter anledningen til å takke alle våre samarbeidspartnere for deres bidrag i 2023.

Publisert 22.12.2023
En gruppe båter i en havn
Foto: Ole-Tommy Pedersen

2023 har vært et produktivt år for Sykehusinnkjøp HF.

I løpet av året har vi gjennomført anskaffelser til sykehusene med totalverdi på nesten 30 milliarder kroner, med et gevinstpotensial på nærmere 2 milliarder. Innenfor legemidler har vi bidratt med nesten 100 saker til Beslutningsforum, og drøye 150 saker til Bestillerforum. De første to kategoriplanene innen medisinske forbruksvarer og HR for spesialisthelsetjenesten er godkjent og satt ut i livet. Det er vi stolte over.

Dette hadde derimot ikke vært mulig uten de mange, gode samarbeidspartnerne våre.

Det uvurderlige bidraget fra de mange ansatte ved sykehusene rundt om i Norge, som deltar inn i prosjektgrupper, spesialistgrupper, produktråd og mer, er en forutsetning for å lykkes. Få avtaler ville blitt inngått uten ekspertisen deres og engasjementet de har for pasientene og fagområdene sine.

Leverandørene som inngir tilbud, og som det inngås avtaler med er viktige. I en tid preget av logistikkutfordringer, ulike konflikter og klimakatastrofer rundt om i verden, jobbes det hardt for å sørge for at spesialisthelsetjenesten har det de trenger, når de trenger det.

Gjennom hele året har mange leverandører og samarbeidspartnere også arbeidet sammen med oss for å sikre fremgang på en rekke områder, deriblant miljø, klima og arbeidstakerrettigheter i helseindustrien.

Det arbeides ikke bare med anskaffelser til de mange sykehusene rundt om i landet. Når nye sykehusbygg skal planlegges og reises, anskaffes utstyr til dem allerede før grunnmuren er lagt. Slike anskaffelser gjør vi på vegne av, og i tett samarbeid med, Sykehusbygg HF og deres prosjekter. Flere sykehus nærmer seg sluttføring i 2024.

Sykehusinnkjøp har mange viktige samarbeidspartnere også utenfor Norges grenser. I løpet av de siste årene har vi fått et stadig tettere samarbeid  med innkjøpsorganer i de andre nordiske landene og resten av Europa. Sammen står vi bedre rustet til å håndtere de mange utfordringene vi har til felles.

I løpet av 2023 har vi samarbeidet med, fått hjelp av, sparret med, og oppnådd resultater sammen med folk eller ansatte fra utallige forskjellige firmaer, organisasjoner, etater, stiftelser og mer. Er du en av de som leser denne nyhetssaken, er sjansen god for at du er en av dem. Sykehusinnkjøp er takknemlig for bidraget fra hver og en av dere, og vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet i 2024.

På vegne av oss i Sykehusinnkjøp ønsker vi dere en riktig god jul og et godt nyttår.

Julehilsen,
Bente Hayes, 
administrerende direktør