logo Sykehusinnkjøp

Miljø skal bety mer i anskaffelser

Regjeringen ønsker mer vekting av miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Dette for å bidra til at det går raskere med det grønne skiftet og at vi når målene i Parisavtalen.

Publisert 09.08.2023
Et tre som vokser i en dam

Regjeringen sendte derfor ut høring med forslag til endringer av tre forskrifter i vår. Nå er resultatet klart.

Klima og miljø må vektes med 30 prosent

Endringene innebærer at klima- og miljøhensyn som hovedregel må vektes med minimum 30 prosent i offentlige anskaffelser, i tråd med hva regjeringen varslet i Hurdalsplattformen. Alternativt kan det stilles klima- og miljøkrav i kravspesifikasjon, dersom det er klart at dette gir en bedre klima- og miljøeffekt.

– Obligatoriske krav er ofte å foretrekke fordi det gjør den enkelte anskaffelsen enklere å håndtere, sier Maiken Pollestad Sele, spesialrådgiver for miljø og klima i Sykehusinnkjøp. Hun legger til: 

En kvinne som smiler til kameraet
Maiken Pollestad Sele, spesialrådgiver i Sykehusinnkjøp.

– Vi skal ikke være redde for å stille krav i henhold til utfasingslista om miljømerking og miljøledelse, selv om det er få leverandører som per i dag kan levere. Det er i tråd med EUs praksis og vil bidra til å drive markedet i riktig retning.

De nye reglene legger opp til at oppdragsgivere kan bruke sitt innkjøpsfaglige skjønn og søke løsninger som gir størst mulig miljøgevinst, heter det på regjeringen.no.

– Sykehusinnkjøp utvikler nye standardiserte miljø- og klimakrav i samarbeid helseforetakene og andre offentlige innkjøpere. Flere leverandører bidrar også i prosessen. Samarbeidet vil bevege markedet i mye større grad enn om vi jobber alene, sier Sele.

Den femte største forurenseren i verden

Cirka 80 prosent av klimagassutslippene fra sykehusene kommer fra varer og tjenester som Sykehusinnkjøp HF har ansvaret for å anskaffe. Framover vil vi trenge mange nye og bedre løsninger enn de vi har i dag.

– Visste du at dersom helsevesenet hadde vært et land, hadde det vært den femte største forurenseren i verden? Løsningene må først og fremst bidra til at vi reduserer det enorme forbruket vårt, sier Sele og fortsetter: 

– Derfor må alltid det første spørsmålet vi stiller være: Er det helt nødvendig med et nytt innkjøp? slik som DFØ også oppfordrer til. Dersom et oppdrag framstår som unødvendig på noen måte, så kan vi stille spørsmål ved det til oppdragsgiver. Det har vi allerede gjort noen ganger og fått delvis gehør.

– Sett i gang

Administrerende direktør Bente Hayes synes ikke at det er noen grunn til å vente med å iverksette strengere miljøkrav og sier at Sykehusinnkjøp HF allerede gjør mye.  

– I kategoriprogrammet gjøres det analyser av samfunnsansvar i hver kategori, der leverandørene også er viktige bidragsytere. I tillegg har vi medlemskapet og rapporteringen til Etisk Handel Norge, og rapportering om samfunnsansvar i Spesialisthelsetjenestens årlige rapport, som begge bidrar til å holde oss på tå hev. 

– Selv om regelendringene ikke trer i kraft før 1. januar 2024, så er det ingen grunn til å vente. Ekstremværet vi har sett i sommer, både i Norge og mange andre steder i verden, viser oss at det haster. Dette er en måte vi i Sykehusinnkjøp HF kan bidra på. Vi skal fortsette vårt gode arbeid og intensivere systematikken i arbeidet, avslutter Hayes.

Fakta om endringsforskriften

  • De skjerpede klima- og miljøkravene har til formål å redusere anskaffelsens samlede klimaavtrykk eller miljøbelastning.
  • Hovedregelen er at klima- og miljøhensyn skal vektes med minimum 30 prosent. Hvis det er klart at det gir en bedre klima- og miljøeffekt, kan vekting erstattes med klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen. Dette må begrunnes i anskaffelsesdokumentene (følg eller forklar-prinsippet).
  • Kravene gjelder ikke dersom anskaffelsen etter sin art har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig. Unntak må begrunnes i anskaffelsesdokumentene (følg eller forklar-prinsippet).
  • Regelendringene trer i kraft 1. januar 2024.

Forskrift om endring i forskrift om offentlige anskaffelser på lovdata.no