logo

Rekordmange deltakere på onkologiseminar

Etablert og utprøvende behandling som en del av helsetjenesten var hovedtema da Helseforetakenes anbudsseminar onkologi 2023 startet i Lillestrøm.

Publisert 21.09.2023
En stor gruppe mennesker i en sal hører på en mann som snakker.
Rundt 200 personer deltar på årets utgave av helseforetakenes anbudsseminar onkologi. Her snakker avdelingsoverlege Odd Terje Brustugun ved Drammen sykehus om endringer i kliniske studier som følge av anbud.

Seminaret arrangeres 21. og 22. september i forbindelse med nytt anbud på patenterte onkologiske legemidler. 

— Men det er også et seminar som viser at Sykehusinnkjøp og spesialistgruppen i onkologi ønsker å sette fokus på kliniske studier og innføring av nye legemidler med begrenset dokumentasjon. Vi har prøvd å lage et spennende program som dekker et veldig aktuelt tema om dagen, sier fagrådgiver Helle Nærsnes Endresen i Sykehusinnkjøp.

Se programmet her

Etablert og utprøvende behandling

Hovedtemaet for årets seminar er altså etablert og utprøvende behandling som en del av helsetjenesten. Første dag handler foredragene om kliniske studier. Fredag er overskriften «betinget markedsføringstillatelse = betinget innføring».

Fakta om onkologi

  • Onkologi er læren og kunnskapen om kreftsykdommer.
  • Betegnelsen brukes også om den medisinske spesialiteten som i Norge har hovedansvaret for strålebehandling og for spesialisert medikamentell kreftbehandling.
  • Betegnelsen onkologi benyttes også for å beskrive annen spesialkompetanse vedrørende kreft, som gynekologisk onkologi (kreft i kvinnelige kjønnsorganer), pediatrisk onkologi (barnekreft) og onkologisk sykepleie.
  • En onkolog er en lege som er godkjent spesialist i onkologi. Det kreves til sammen fem års tjeneste i utdanningsstilling etter LIS1, samt 210 timer teoretisk kurs. Det er om lag 400 spesialister i onkologi i Norge (2021).

Kilde: Artikkelen «onkologi» i Store norske leksikon

Seminaret retter seg mot leverandører, helsepersonell fra onkologiske avdelinger og andre representanter fra helseforetakene som jobber med klinisk utprøving.

Totalt antall deltakere fysisk og digitalt i år er rundt 200, noe som er ny rekord.

Mer og bedre pasientbehandling

En mann står på en scene og snakker.
Erik Sagdahl fra Sykehusinnkjøp snakket om innkjøp av fremtidens kreftbehandling.

Konstituert avdelingsleder Nye metoder i divisjon legemidler i Sykehusinnkjøp holdt åpningsforedraget. Han snakket om innkjøp av fremtidens kreftbehandling og hvordan den kommer til å bli, og hvordan Sykehusinnkjøp tenker at vi må jobbe med innkjøp av nye legemidler.

— Vi står foran mange spennende medisinske fremskritt. Mange av kreftpasientene som ikke fikk behandling tidligere, får det nå. Og det er noe vi er veldig glad for, fordi vårt motto er mer og bedre pasientbehandling​​ gjennom gode innkjøp av legemidler, sier Sagdahl.

En kvinne står på en scene og snakker
Seniorrådgiver Marianne van der Wel fra Helse- og omsorgsdepartementet snakket om nasjonale føringer for kliniske studier.
En kvinne står på en scene og snakker
Åslaug Helland, leder av NorTrials og forskningsleder Kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus. Hun snakket om integrering av kliniske studier i pasientbehandlingen.
En mann som taler på et podium
"Hvordan rekruttere flere kliniske studier" var tema for foredraget til Fredrik Schjesvold. Han er overlege ved Oslo myelomatosesenter, Oslo universitetssykehus