logo Sykehusinnkjøp

Opptak frå Leverandørseminar 2023

16. mars heldt Sjukehusinnkjøp HFs divisjon legemiddel det årlege leverandørseminaret sitt. Her kan du sjå dei interne forelesarane i føretaket i opptak.

Publisert 17.04.2023
Sist oppdatert 14.12.2023
Grafisk brukergrensesnitt

Sjukehusinnkjøp HFs divisjon legemiddel held leverandørseminaret for å orientera legemiddelbransjen, interesseorganisasjonar og offentlegheita om aktuelle tema og arbeida. I år følgde mellom 250 og 300 deltakarar seminaret fysisk eller via strøym på nettsidene.

Dersom du gjekk glipp av seminaret, eller ønskjer å sjå delar på nytt, kan du sjå Sjukehusinnkjøp HFs interne foredragshaldarar i opptak her.

Eksterne forelesarars presentasjonar vil ikkje bli gjorde tilgjengeleg, me vil heller ikkje leggja ut sjølve Powerpoint-presentasjonen til dei interne forelesarane våre.

Opptak:

Velkommen og presentasjon av Sjukehusinnkjøp HF​​​​​ v/administrerande direktør Bente Hayes

​Status for divisjon legemiddel v/divisjonsdirektør Tommy Juhl Nielsen

Nyheiter frå avdelin​​g Nye metodar v/avdelingsleiar Iselin Dahlen Syversen

Nyhe​​ter frå avdeling anskaffingar v/konstituert avdelingsleiar Erik Sagdahl

​Nyheiter frå avdeling forvaltning v/avdelingsleiar Nikolai Riise

Nyheiter frå juridisk avdeling v/fagleiar advokat Guro Bøhm​​

Compassionate Use Program (CUP) v/Anne Marthe R​ingerud