logo

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2022

Åpenhetsloven pålegger større virksomheter i Norge å redegjøre for aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i verdikjeden. Sykehusinnkjøps redegjørelse for 2022 er nå lagt ut.

Publisert 30.05.2023
En person i en fabrikk
Hanskefabrikk i Malaysia

Juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft. Den påla virksomheter å vurdere menneskerettigheter og arbeidsforhold knyttet til deres forretningsvirksomhet, produkter og tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere.

Sykehusinnkjøp har nå lagt ut redegjørelse for rapporteringsåret 2022. Dette er virksomhetens første slike redegjørelse.

Redegjørelsen er laget med malverk fra Etisk handel Norge, som Sykehusinnkjøp HF er medlem av. Den er bygget rundt FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

– Det har vært en omfattende jobb å utarbeide rapporten, men også meget lærerikt. Dette arbeidet er en kontinuerlig prosess, og fremover skal vi revidere rapporten hvert år, sier spesialrådgiver etisk handel i Sykehusinnkjøp HF, Pia Trulsen.

Les hele dokumentet her:
Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2022 her.

Sykehusinnkjøp HF har tidligere også lagt ut virksomhetens kontraktskrav for etisk handel og beskrivelse av hvordan virksomheten gjennomfører aktsomhetsvurderinger.

 

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

§ 1. Lovens formål

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.