logo

Stort løft for MTU-anskaffelser i Sør-Øst

Alle anskaffelser av medisinsk-teknisk utstyr (MTU) til helseforetakene i Helse Sør-Øst skal fremover gå gjennom Sykehusinnkjøp, og MTU-tjenestene til helseforetakene skal bli bedre.

Publisert 17.04.2023
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Deler av prosjektteamet. Fra venstre: Henning Bjørneng Sagen, Aasmund Kallåk og Anne Cecilie Sæther fra Sykehusinnkjøp. Videre: Mathias Prag, Frode Larsen, Erik Valen Abrahamsen fra Sykehuspartner. Foto: Ilone Rønbeck

​I Helse Sør-Øst investeres det i MTU for om lag en milliard kroner årlig, men anskaffelsene rundt MTU skjer både fragmentert og i mange tilfeller av helseforetakene selv. I tillegg involveres Sykehuspartner sent i prosessen - uten å kunne stille IKT-krav. Det medfører blant annet dyrere avtaler, økt teknisk gjeld og at nytt utstyr er krevende å ta i bruk eller står lenge uvirksomt.

Derfor har Helse Sør-Øst RHF, Sykehuspartner og Sykehusinnkjøp nå etablert et prosjekt for å sikre gevinster og bedre kvalitet i anskaffelsene, melder Helse Sør-Øst. Oppgaven er å designe en ny tjeneste tilpasset MTU-anskaffelser og -leveranser. I tillegg vil alle anskaffelser på MTU gå gjennom Sykehusinnkjøp fremover. Dette gjelder for alle foretak unntatt OUS og Sykehuset Innlandet HF, som vil komme på senere.

Tiden skal ned

– En helt klar målsetting er at tiden på gjennomføring av MTU-anskaffelsene skal ned. Vi skal identifisere tidstyvene. Vi har også fått tilført ekstra ressurser og skal lage en ny, god prosess, sier leder anskaffelser Henning Bjørneng Sagen i divisjon sør-øst i Sykehusinnkjøp.

I anskaffelsesfasen innebærer dette blant annet at Sykehuspartner kommer tidligere på i prosessen. Det gir bedre støtte for helseforetakene og tydeligere krav til leverandørene.  

– For oss i avdelingen er nok den største endringen at vi får et team som jobber på tvers i hele regionen. Til nå har alle jobbet mot hvert sitt HF. I tillegg så får dette teamet tilgang til ressurser i Sykehuspartner, sier Bjørneng Sagen, som også vil bli teamleder for et nytt leveranseteam for MTU i Sykehusinnkjøp.

Etterlengtet

Leder for Medisinsk Teknologisk IKT i Sykehuspartner Thomas Sjøberg sier arbeidet som nå settes i gang, vil forbedre hele verdikjeden av hvordan vi anskaffer, implementerer og sikrer at MTU tas i bruk raskt.

– Vi opplever at dette er et etterlengtet løft hvor alle parter; RHF, Sykehusinnkjøp, helseforetak og Sykehuspartner, er engasjerte og fremoverlente, med en tydelig målsetning om gevinstene vi kan få ut av dette i fellesskap. Vi ser virkelig frem til å komme enda mer i gang med dette arbeidet, sier Sjøberg.