logo

Styrket samarbeid om bærekraft

De nordiske landene har besluttet å forsterke samarbeidet om bærekraft i offentlige anskaffelser til helsesektoren.

Publisert 12.06.2023
En gruppe flagg
Bilde: Hans Jørn Storgaard Andersen

Norden utgjør den ellevte største økonomien i verden, og mange leverandører tilbyr produkter og tjenester til landene i området. De nordiske landene har derfor signert en intensjonsavtale om tettere samarbeid om bærekraft i anskaffelser til den offentlige helsesektoren.

Bakgrunnen for avtalen er skjerpede krav og forventninger til innkjøpsorganisasjoner. Hele livssyklusen for medisinske produkter har negative effekter på mennesker, samfunn og miljø. Disse må identifiseres og minimeres i større grad enn før.

Formålet og omfanget av samarbeidet har blitt fastsatt, og neste steg er å bestemme hvilke aktiviteter som skal prioriteres i inneværende år. 

Arbeidsgruppen består av representanter fra:

  • Helsinki Universitetssykehus (HUS), Finland
  • Danske regioner
  • Landspítali, Island
  • Svenske regioner, representert av samarbeidet Hållbar Uphandling
  • Sykehusinnkjøp HF, Norge 

Finland, Sverige og Norge har allerede et etablert samarbeid, og nå formaliseres også samarbeidet med Island og Danmark. 

Nordisk samarbeid er et viktig tilskudd til det nasjonale arbeidet med kompetansebygging og utarbeidelse og oppfølging av kravene som stilles til leverandører innenfor miljø.

– Vi ønsker å stille felles krav både til miljø og etisk handel i anskaffelsene våre, sier Bente Hayes, administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF. Dette vil gjøre det lettere for leverandører å utvikle seg, og drive markedet i en mer bærekraftig retning.

– Gjennom vår forente innkjøpsmakt skaper vi etterspørsel etter bærekraftige produkter og tjenester. Det gir forretningsmuligheter for selskapene som ønsker å være en del av det grønne skiftet. Derfor er det veldig positivt at alle de nordiske landene har bestemt seg for å samarbeide tettere, sier avdelingsleder for samfunnsansvar i Sykehusinnkjøp HF, Grete Teigset Solli.

Dokumenter

Du kan lese den undertegnede avtalen her.

Kontaktpersoner

Danmark: Thilde Bach Hansen, thilde.bach.hansen@rsyd.dk
Finland: Timo Martelius, timo.martelius@hus.fi
Island: Hulda Steingrímsdóttir, huldast@landspitali.is
Norge: Grete Teigset Solli, grete.teigset.solli@sykehusinnkjop.no
Sverige: Pauline Göthberg, pauline.gotberg@regionstockholm.se