logo Sykehusinnkjøp

Sykehusinnkjøp deltar i arbeid med ny prioriteringsmelding

Asbjørn Mack og Christina Sivertsen fra Sykehusinnkjøp skal delta som henholdsvis ekspertgruppemedlem og sekretariatsleder i regjeringens arbeid med ny prioriteringsmelding.

Publisert 11.07.2023
En mann og en kvinne som smiler
Fagsjef Asbjørn Mack og fagrådgiver Christina Sivertsen skal frem mot februar 2024 bidra i arbeidet med regjeringens nye prioriteringsmelding.

Regjeringen skal legge frem ny prioriteringsmelding i løpet av 2024. Meldingen skal blant annet vurdere persontilpasset medisin. Den skal også sikre åpenhet og etterprøvbarhet rundt prioriteringer i helse- og omsorgstjenesten. For å sikre et godt kunnskapsgrunnlag i arbeidet med den nye meldingen, nedsetter helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol tre ekspertgrupper, skriver regjeringen.no.

Fagsjef Asbjørn Mack i divisjon legemidler i Sykehusinnkjøp blir medlem i ekspertgruppen som skal utrede ulike problemstillinger knyttet til åpenhet og etterprøvbarhet ved prioriteringsbeslutninger i helse- og omsorgstjenesten. Ekspertgruppen skal vurdere konsekvenser av økt åpenhet, og dersom det er hensiktsmessig, foreslå tiltak som kan styrke åpenhet og etterprøvbarhet i prioriterings-beslutningene på systemnivå og kliniske beslutninger på individnivå.

I tillegg skal ekspertgruppen utrede mulige tiltak for å bidra til økt kunnskap og kompetanse om prioritering på systemnivå, hos helsepersonell og i befolkningen.

Ekspertgruppen har totalt ni medlemmer, inkludert Mack, i tillegg til en leder. Fagrådgiver Christina Sivertsen, også hun i divisjon legemidler, blir sekretariatsleder for gruppen.

Gruppene skal levere sine rapporter innen februar 2024.