logo Sykehusinnkjøp

EU på besøk hos Nordisk legemiddelforum for å lære om samarbeid

EUs beredskapsmyndigheter har denne uka vært på besøk hos Nordisk legemiddelforum (NLF) for å lære om det nordiske samarbeidet.

Karen Torgny, Amgros
Publisert 26.01.2024
En person som holder en presentasjon
Direktør Tommy Juhl Nielsen i Divisjon legemidler i Sykehusinnkjøp HF holdt innlegg under EU-besøket i København denne uka. Foto: Anne-Li Engström

HERA er EUs myndighet for kriseberedskap og -innsats på helseområdet. Under møtet i København tirsdag denne uka fortalte representanter fra NLF om arbeidet for å styrke forsyningssikkerheten både via fellesnordiske anbud og i anbudsoppsettet for nordiske land.

Danske Amgros, som har formannskapet i NLF, hadde planlagt programmet sammen med representanter for de andre nordiske landene, og HERA har nå fått en grundig innføring i hvordan samarbeidet virker.

– Jeg ser det faktum at HERA viser interesse for den felles nordiske tilnærmingen til forsyning og forsyningssikkerhet som en stor anerkjennelse av NLF og det sterke samarbeidet vi har bygget opp siden 2015. Jeg synes også at det viser at Norden kanskje er den mest interessante og innovative regionen å se på når resten av Europa trenger inspirasjon til felles løsninger innen legemiddelforsyning, sier Flemming Sonne, administrerende direktør i Amgros.

Velfungerende samarbeid

De nordiske landene har et velfungerende oppsett.

Allerede fem år etter at NLF ble etablert, kunne Island, Norge og Danmark publisere det første fellesnordiske anbudet. Siden den gang har flere blitt lagt til. Senest er det også innført felles nordiske miljøkriterier.

Sykehusinnkjøp HF Divisjon legemidler representerer Norge i Nordisk legemiddelforum.

– Det er viktig å erkjenne at veien ikke har vært lett fram mot å få til fellesnordiske anbud. Vi fortsetter å investere betydelige ressurser i å sikre våre felles innkjøp. Derfor har vi i dag også et meget velfungerende oppsett for de fellesnordiske anbudene, hvor vi også har lykkes med å innføre fellesnordiske miljøkriterier. Det er noe vi er stolte av. Det hele bidrar til at Norden gjennom blant annet NLFs innsats er på vei til å bli den mest integrerte regionen i Europa innen legemidler, sier Tommy Juhl Nielsen, direktør for Divisjon legemidler i Sykehusinnkjøp.

Det nordiske samarbeidet på dette området mottok heder i 2022. Da fikk Island, Norge og Danmark den internasjonale prisen European Healthcare Procurement Award.

Prisen ble gitt til landene for å ha et utmerket, meget betydningsfullt og skalerbart samarbeid om felles anbud. Og på den måten være et forbilde for andre organisasjoner 

Små land blir større markeder

  • Økende forsyningsvansker.
  • Økte utgifter til medisin på grunn av demografi samt nye – og ofte dyre – behandlingstilbud.

Slik ser utfordringene for de nordiske landene ut når det gjelder å kunne sikre tilgangen på sykehusmedisiner til våre pasienter. Landene oppfattes hver for seg som små markeder og er derfor kanskje ikke alltid så attraktive for enkelte aktører.

Derfor har det vært gode grunner til å gå sammen for å skape et felles, og dermed større, marked for en legemiddelindustri som blir mer og mer global.

– Island er et land med veldig liten befolkning. Så fra starten av har vi sett store muligheter i å gjøre felles anbud med de andre nordiske landene. Og når vi ser på erfaringene våre så langt, har det helt klart vært fornuftig for oss å være en del av dette samarbeidet. For ikke bare har vi opplevd bedre priser. Vi kan også se hvordan fellesanbudene har bidratt til å sikre tilgangen på legemidler på områder hvor det ellers ville vært svært vanskelig å få leverandører til Island, sier Hulda Harðardóttir.

Hun er prosjektleder ved innkjøpsavdelingen Landspítali, det nasjonale universitetssykehuset på Island

Norge, Island og Danmark planlegger å offentliggjøre de neste fellesnordiske anbudene våren 2024.

Om HERA

I september 2021 etablerte EU-kommisjonen HERA (The Health Emergency Preparedness and Response Authority) for å forebygge, oppdage og raskt reagere på helsekriser.

Du kan lese mer om dette organets arbeid her.

En mann som snakker med en gruppe mennesker
Fra venstre Hulda Harðardóttir (Island) og Flemming Sonne (Danmark) snakker med en representant for HERA. Foto: Anne-Li Engström
En person som holder en presentasjon
Direktør Tommy Juhl Nielsen i Divisjon legemidler i Sykehusinnkjøp HF holdt innlegg under EU-besøket i København denne uka. Foto: Anne-Li Engström