logo Sykehusinnkjøp

Nordisk legemiddelforum får plass i EUs Allianse for kritiske legemidler

Nordisk Legemiddelforum, som Sykehusinnkjøp er del av, gis plass i EUs Allianse for kritiske legemidler. Som medlem vil Nordisk Legemiddelforum gi råd til EU om tilgang på kritiske legemidler.

Publisert 26.04.2024
En gruppe mennesker som sitter rundt et bord med mat
Foto: Anne-Li Engström

Markedet for legemidler er globalt og sårbart. Både kortsiktige og langvarige problemer med tilgang på legemidler oppstår stadig oftere.

Disse utfordringene er svært vanskelige å løse for enkeltland og små markeder hvor det er vanskelig å tiltrekke seg leverandører.

Det var med bakgrunn i dette at de nordiske landene for nesten ti år siden gikk sammen om å etablere Nordisk legemiddelforum. Siden den gang har Nordisk legemiddelforum gjennomført flere initiativer for å gjøre det nordiske legemiddelmarkedet mer attraktivt, inkludert å gjennomføre felles anbudsprosesser.

Skal gi råd til EU

Nylig, gjennom danske Amgros og norske Sykehusinnkjøp HF, har Nordisk legemiddel blitt inkludert i EUs Allianse for kritiske legemidler.

Alliansen og dens medlemmer gir råd til EU-kommisjonen og andre beslutningstakere i EU om tilgang på kritiske legemidler og hvordan den kan forbedres.

– Nordisk legemiddelforum har all grunn til å være stolt over å ha blitt gitt plass i EU-kommisjonens allianse, sier Flemming Sonne, styreleder i Nordisk legemiddelforum og administrerende direktør i Amgros I/S.

– Dette bekrefter at vårt arbeid for å sikre tilgang på legemidler også er interessant for andre land. Vi opplever i alle de nordiske landene utfordringer med tilgang på legemidler, og derfor er jeg svært glad for at EU har bestemt seg for å ha større fokus på denne problemstillingen. Vi har mye å vinne på å samarbeide på tvers av landegrenser og sektorer.

Norden er en godt integrert region for legemidler

Samarbeidet i Nordisk legemiddelforum inkluderer blant annet felles anbudsprosedyrer, bruk av felles miljøkriterier, felles prisforhandlinger for nye legemidler og kunnskapsdeling rundt kartlegging av legemidler som kommer på markedet i fremtiden (såkalt "horizon scanning").

– Nordisk legemiddelforum har tatt flere initiativer for å forbedre leveringssikkerhet for legemidler. De felles anbudsprosedyrene er et av flaggskipene våre, sier divisjonsdirektør for Sykehusinnkjøps divisjon legemidler.

– Initiativene våre og erfaringen vi har fått med samarbeid gjør at Norden er på vei til å bli den best integrerte regionen i Europa innenfor legemidler. Jeg er derfor sikker på at vi har mye å bidra med i EU-kommisjonens nye Allianse for kritiske legemidler.

EU-kommisjonen lanserte alliansen 25. april.

 

Mer om Alliansen for kritiske legemidler

EU-kommisjonens Allianse for kritiske legemidler ("Critical Medicines Alliance") har som oppgave å rådgi EU-kommisjonen og andre beslutningstakere i EU om leveringssikkerhet for kritiske legemidler og hvordan den kan forbedres.

Alliansen vil ha fokus på å identifisere utfordringer i industrien og finne de mest hensiktsmessige fremgangsmåtene og redskapene for å håndtere sårbarhet i leverandørkjeder for kritiske legemidler.

Alliansens anbefalinger vil ha som mål å

  • redusere strukturelle risikoer
  • forsterke tilgang på legemidler ved å gjøre etterspørselen mer forutsigbar
  • oppfordre til diversifisering
  • øke produksjon

Alliansen for kritiske legemidler vil spille en nøkkelrolle i å styrke industriell konkurranseevne i EU og å ivareta dens åpne strategiske autonomi til det beste for alle innbyggere i EU/EØS.