logo Sykehusinnkjøp

SAS vant fram med anbud på flyreiser for helseforetakene

Sykehusinnkjøp har tildelt kontrakt på 33 flystrekninger for spesialisthelsetjenesten de kommende årene. Størstedelen av passasjervolumet går til SAS.

Ole-Tommy Pedersen
Publisert 29.01.2024
En stor flyplass med mange fly
Fly på Oslo lufthavn. Foto: John Christian Fjellestad / Flickr / CC BY 2.0 DEED

Sykehusinnkjøp utlyste på slutten av fjoråret anbud på 38 innenriksruter for pasient- og tjenestereiser på vegne av de regionale helseforetakene. 

Det kom inn tilbud på 33 av dem. Kontraktene er nå tildelt etter en vurdering av pris og frekvens på avgangene, hvor pris er vektet med 90 prosent.

SAS har vunnet førsteprioritet på alle rutene de ga tilbud på, noe som utgjør 21 av strekningene. Blant annet gjelder dette reiser fra hovedstaden og til henholdsvis Trondheim (27.000 seter), Bergen (18.000 seter), Tromsø (17.500 seter) og Stavanger (15.000 seter).

For strekningen Bergen – Stavanger (12.000 seter) er SAS førsteprioritet, og deretter følger Norwegian og Widerøe. Norwegian får avtale alene på to strekninger, mens Widerøe har tilsvarende på de resterende ti rutene.

Sjøkart
Oversikt over tildelte kontrakter. Se vedlegg nederst i saken for større versjon av dokumentet.

En forskjell i de nye kontraktene er at prisforskjellen mellom første- og andreprioritet nå jevnt over er vesentlig større enn det har vært i inneværende periode.

– Dermed er det mye å spare for helseforetakene dersom de som bestiller reiser, er påpasselige med å velge førsteprioritet-avgangene der det er mulig, påpeker Evy Pleym, som er leder for anskaffelse av flyreiser i Sykehusinnkjøp HF.

De tildelte kontraktene med henholdsvis SAS, Norwegian og Widerøe undertegnes i løpet av kort tid og har oppstart 1. april. Varigheten er tre år, med mulighet for ett års forlengelse. Den samlede kontraktsverdien for helseforetakenes innenriksflyvninger i Norge er på om lag 214 millioner kroner årlig.

Følgende strekninger kom det ikke inn tilbud på:

  • R15: Oslo – Sandnessjøen
  • R16: Oslo – Brønnøysund
  • R28: Trondheim – Molde
  • R29: Trondheim – Kristiansund
  • R33: Vadsø – Tromsø

Nasjonal avtale om flyreiser

  • Kontrakten gjelder for både pasientreiser og ansattes reiser i Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Sør-Øst og Helse Vest. Sykehusinnkjøp HF framforhandler avtalene på vegne av helseforetakene.
  • Den samlede kontraktsverdien for helseforetakenes innenriksflyvninger i Norge er på om lag 214 millioner kroner årlig.
  • Bestilling skal skje hos prioritert leverandør ved kjøp av fleksible billetter.
  • For lavprisbilletter skal billigste tilgjengelige lavprisbillett på kjøpstidspunktet kjøpes.
  • De nye kontraktene gjelder reiser fra 1. april, og de nye prisene vil i løpet av den nærmeste tida oppdateres i helseforetakenes reiseportal.