logo Sykehusinnkjøp

Sykehusinnkjøp HF bistår med å anskaffe Norges største energispareavtale

Anskaffelsen skal bidra til at Oslo universitetssykehus når sitt klimamål om å redusere årlig energiforbruk med 20 prosent innen 2030.

Publisert 09.04.2024
En person som sitter ved et bord
Senior prosjektleder Christin Vik Eliassen i Sykehusinnkjøp divisjon sør-øst har ledet prosjektet fra Sykehusinnkjøps side.

Oslo universitetssykehus forvalter bygningsmasse på over en million kvadratmeter. Mange av helseforetakets bygg er aldrende og bruker mye energi.

Med den nye energisparingsavtalen som Sykehusinnkjøp HF har bidratt til å få på plass, skal flere av dem utbedres i løpet av årene som kommer. Målet er å redusere energiforbruket med 60 millioner kWh hvert år innen 2030. Det tilsvarer det årlige forbruket til rundt fire tusen norske husholdninger.

Avtalen vil være en viktig bidragsyter for at OUS skal nå sine klimamål om å redusere årlig energiforbruk med 20 prosent.

Sparer miljø og kostnader

Kontraktene som er inngått er rammeavtaler på fire år og har verdi på opptil 320 millioner kroner. Caverion er tildelt 75 prosent av avtaleverdien samt energifaglig rådgivning. GK er tildelt de resterende 25 prosentene.

Prosjektleder i Sykehusinnkjøp HF, Christin Vik Eliassen, ledet anskaffelsen.

– Fremover vil OUS kartlegge hvilke av sine sykehusbygg som har mest potensiale for å redusere energiforbruk. De vil så gradvis utbedre dem i en prioritert rekkefølge i løpet av avtaleperioden, sier hun.

– Tiltakene vil redusere sykehusenes karbonfotavtrykk, og derfor også være miljøbesparende. På sikt vil investeringene som gjøres også kunne bli lønnsomme fordi byggene de neste 15-20 årene vil ha behov for mindre energi.

Eksempler på tiltak som kan gjøres inkluderer utbedring av varmelekkasje fra dårlig isolerte vinduer, vegger og rør, utskifting av gammelt, energikrevende utstyr og innføring av automatisk regulering av lys og varme etter behov.

– Avtalene som er inngått er såkalte Energy Performance Contracting-avtaler (EPC), eller energisparekontrakter. Med slike avtaler kan man finansiere investeringer med fremtidige kostnadsbesparelser. Vi har sett denne modellen bli brukt av kommuner tidligere, men dette er sannsynligvis første gang spesialisthelsetjenesten tar den i bruk, sier Christin Vik Eliassen.

Forhandlet og evaluerte i løpet av to måneder

Både Sykehusinnkjøp HF, OUS og leverandørene fikk et intenst anskaffelsesløp.

Leveringsfrist for tilbud var 18. desember 2023, og allerede dagen etter presenterte leverandørene tilbudene sine for OUS. Etter en forhandlingsrunde ga leverandørene sine endelige tilbud, som ble grundig evaluert. Avtalene signert mellom partene i slutten av februar.

Ved å få avtalene på plass tidlig på året rekker OUS å gjennomføre sine første prøveprosjekter for energisparing mens temperaturene fortsatt er lave.

– Anskaffelsen har vært utfordrende, tidkrevende og svært hektisk, men også spennende og lærerik. Gjennom hele prosessen har vi hatt et veldig godt samarbeid med eiendomsavdelingen på OUS, sier Christin Vik Eliassen.

– Dette er et stort og viktig prosjekt for OUS. Energisparing kan være et godt verktøy for at spesialisthelsetjenesten skal nå klimamålene sine, og vi i Sykehusinnkjøp er glade for å få bidra til det. Avtalen som er inngått er Norges største innenfor energisparing, sier hun.

 

Mer om energisparing

OUS har i sine klima- og miljømål bestemt at sykehuset skal redusere energibruk med 20 prosent innen 2030. Energieffektivisering av sykehusbygg er et tiltak som vil bidra til å nå målet.

Statistisk sentralbyrå skriver at en norsk husholdning i gjennomsnitt brukte rundt 15000 kWh strøm i 2022.

Energy Performance Contracting (EPC) er en kontraktsmodell som finansierer investeringer i energieffektivisering med garanterte fremtidige kostnadsbesparelser. I Norge baseres EPC på kontraktstandarden NS 6430, og i OUS sitt tilfelle har kontraktene blitt tilpasset i samarbeid med Norconsult for å skape interesse i markedet og være bedre egnet for sykehusbygg. Norske kommuner og private næringsbygg har anvendt modellen tidligere.