logo

Kategoristruktur

Dette er nasjonal kategoristruktur for spesialisthelsetjenesten.

Klikk her for å se nasjonal kategoristruktur

Klikk her for å laste ned nasjonal kategoristruktur i excel-format

Hensikten med en felles nasjonal kategoristruktur er å støtte samhandling mellom helseforetakene i spesialisthelsetjenesten ved å etablere en felles kommunikasjonsplattform, standardisere begrepsbruk, støtte innkjøpsprosessene og tilrettelegge for bedre styring av innkjøp i spesialisthelsetjenesten.

Kategoristrukturen består av fem nivåer, hvor hvert ble utviklet med spesifikt formål.

Gruppering av kategorier i for eksempel medisinske kjøp og ikke-medisinske kjøp. Defineres ut fra den enkelte organisasjonens behov

Samling av innkjøpsgrupper som har håndteringsmessige og kompetansemessige (innkjøp) synergier og som tilrettelegger for dialog med ledelse.

Gruppering av anbudspakker som har fagmessige synergier og som tilrettelegger for involvering av fagressurser i innkjøpsarbeidet i spesialisthelsetjenesten.

Anbudsforespørselen retter seg mot ett leverandørmarked eller deler av et leverandørmarked. Hvilken tilnærming til markedet som velges, avhenger av hvilke effekter som ønskes oppnådd gjennom innkjøpsarbeidet.

Anbudsforespørselen retter seg mot ett leverandørmarked eller deler av ett leverandørmarked. Hvilken tilnærming til markedet som velges, avhenger av hvilke effekter som ønskes oppnådd gjennom innkjøpsarbeidet.

Gruppering av artikler fra kildesystemene i grupper som knyttes til anbudspakkene. UNSPSC, artskonto med mer kan benyttes som grunnlag for definering av produktgruppene.

Sist oppdatert 01.09.2021