logo Sykehusinnkjøp

Logistikkbetingelser og elektroniske samhandlingsavtaler

Helseregionene har inngått felles logistikkbetingelser og elektroniske samhandlingsavtaler.

En hånd med en pekende finger

En felles nettside for logistikkbetingelser og elektronisk samhandling er under etablering for helseregionene. Inntil videre finner du avtalene her på Sykehusinnkjøps nettsider.

Logistikkbetingelser

Logistikkbetingelsene er felles for alle de regionale helseforetakene.

Spørsmål og svar

Spørsmål og innspill til de felles avtalene kan sendes til hsorhfpbinnkjop@helse-sorost.no.

Før logistikkbetingelsene trådte i kraft kom det inn spørsmål om avtalene. En del ble stilt av flere, og disse har vi lagt ut i et ark med spørsmål og svar.

Elektroniske samhandlingsavtaler

Dette er de elektroniske samhandlingsavtalene for de fire helseregionene.

Videre forvaltning

Det er opprettet en gruppe som vil ha ansvar for å håndtere revisjoner og vurdere innspill til logistikkbetingelsene.

Sist oppdatert 05.02.2024