logo

Strategi for bruk av teknologi og standarder

Denne strategien er utarbeidet i regi av prosjektet «Nasjonal samhandling og standardisering».

Prosjektet ble iverksatt på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, og dette dokumentet er en leveranse fra prosjektets tredje fase.

Strategien har et langsiktig perspektiv og vil være retningsgivende for regionale strategier innen området.

Konklusjonen fra prosjektet er at den norske spesialisthelsetjenesten er relativt svakt stilt på innkjøp- og logistikkområdet når det gjelder nivå av systemstøtte, bruk av sentrale standarder og forvaltning av data som er kritiske for innkjøp og logistikkområdet (masterdata).

Flere helseforetak mangler fortsatt systemstøtte på viktige områder. Det er en sentral forutsetning i strategien at virksomhetene kan fortsette å bruke eksisterende systemer og forvaltning, men at man må fylle identifiserte teknologigap med riktig teknologi og at det må sikres at systemene fungerer etter gitte kriterier omtalt i dette dokumentet.

For å laste ned hele strategien i pdf-format, klikk her.

Sist oppdatert 16.04.2018