logo Sykehusinnkjøp

Styret

Sjukehusinnkjøp HF ledast av eit styre og ein dagleg leiar/administrerande direktør.

I føretaksavtalen til selskapet heiter det at styret skal ha frå 6 til 10 medlem. Eieroppnemnde styremedlem blir vald ​av føretaksmøtet i høve til L​ov om helseforetak §21 tredje ledd.

Dei tilsette i føretaket velg styremedlem og varamedlem i høve​​ til L​ov om helseforetak §23.

Styreleiar

Per Karlsen

Nestleiar

Gunn Fredriksen

Styremedlem

Björn Inge Gustafsson
Ann Elisabeth Rødvei
Ilone Marie Dolonen Rønbeck
Halvor Garvik, divisjon sør-øst (valgt av og blant foretakets ansatte)
Ragnhild Marie Melleby Aslaksen, divisjon nasjonale tjenester (valgt av og blant foretakets ansatte)
Øystein Roll, divisjon sør-øst (valgt av og blant foretakets ansatte)

Vararemedlem for tilsettes representantar: 

For Halvor Garvik og Ragnhild Marie Melleby Aslaksen:

 1. ​​Ragnhild Fanebust, divisjon vest
 2. Henning Bjørneng Sagen, divisjon sør-øst
 3. Anne Marthe Ringerud, divisjon legemidler

For Øystein Roll:​​​

 1. Martin Susort Kvale, fellesfunksjonar/juridisk avdeling
 2. Erik Sagdahl, divisjon legemiddel
 3. Ellen Staknes, divisjon sør-øst
 4. Guro Bøhm, fellesfunksjonar/juridisk avdeling​
 

Kommende styremøter

 • Styremøte 13. mai 2024
  Møtet holdes digitalt på Teams. Agenda og sakspapirer publiseres nærmere møtedato.
  Styremøte 13. mai 2024
  13.
  mai
  2024
 • Styremøte 27. juni 2024
  Møtet holdes i Sykehusinnkjøps møtelokaler i Vadsø i Tollbugata 7. Agenda og sakspapirer publiseres nærmere møtedato.
  Styremøte 27. juni 2024
  27.
  juni
  2024
 • Styremøte 9. september 2024
  Møtet holdes digitalt på Teams. Agenda og sakspapirer publiseres nærmere møtedato.
  Styremøte 9. september 2024
  9.
  september
  2024

Dokumenter fra alle styremøter

                                                                             Sist oppdatert 25.01.2024