logo Sykehusinnkjøp

Anskaffelsesplan legemidler

Anskaffelsene som oppgis her er planlagt eller under arbeid.

Her finner du en oversikt over legemiddelanskaffelsene som gjennomføres av Sykehusinnkjøp HF.

Anskaffelsesplan for legemidler

Mer informasjon om Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

Sist oppdatert 21.03.2024