logo Sykehusinnkjøp

Anskaffelsesplan nasjonale anskaffelser

Vi jobber med å utarbeide en visning av vår plan for nasjonale anskaffelser av varer og tjenester.

Vi ber foreløpig leverandører holde seg oppdatert via utlysninger i Doffin/Mercell.

Sykehusinnkjøp HF er en kategoribasert virksomhet. Du finner kategoristrukturen vår her.

Sist oppdatert 17.04.2023