logo Sykehusinnkjøp

Leverandørkonferanse for medisinske forbruksvarer

Sykehusinnkjøp HF inviterer alle interesserte leverandører av medisinske forbruksvarer (MFV) til leverandørkonferanse.

Passert
13.
mars
2024
  1. 13. mar. 2024, 09:30 - 15:00

Tid og sted

Når

  1. 13. mar. 2024, 09:30 - 15:00

Hvor

Radisson Blu Airport Hotel
Hotellvegen, 2060 Gardermoen

Frist for påmelding: 01. mar. 2024

I Sykehusinnkjøp pågår det i dag et arbeid for å utarbeide kategoriplaner for de forskjellige produktkategoriene vi inngår avtaler innenfor.

I 2023 ble kategoriplanen for medisinske forbruksvarer (MFV) vedtatt.

Som del av det videre arbeidet med kategorien inviterer vi nå til leverandørkonferanse for medisinske forbruksvarer.

Under leverandørkonferansen vil vi dele aktuell informasjon fra kategoriplanarbeidet for MFV. Temaer vil blant annet inkludere anskaffelsesportefølje, forsyningssikkerhet og miljø- og samfunnsansvar.

Seminaret har begrenset antall plasser på grunn av størrelse på lokale, og er nå fullbooket. Seminaret blir derimot også strømmet, og du kan følge det via strømmingslenke under.

Velkommen skal dere være!

Program

09:30-10:00 Registrering

10:00-10:05 Velkommen og praktisk informasjon v/avdelingsleder Maylen K. Dreyer

10:05-10:30 Informasjon om Sykehusinnkjøp og kategoriprogrammet v/administrerende direktør Bente Hayes

10:30-11:00 Introduksjon til kategoriplan for MFV v/kategorisjef Øystein Roll

11:00-11:15 Pause

11:15-11:35 Kritikalitet og forsyningssikkerhet v/ kategorisjef Øystein Roll

11:35-12:00 Felles maler, kravbibliotek og analyseplattformen v/avdelingsleder Christian Simonsen

12:00-12:45 Enkel lunsj og mingling

12:45-13:15 Anskaffelsesplan MFV 24/25 og kriteriesett for anskaffelsesnivå v/avdelingsleder Hanna Hoel

13:15-13:50 Status nye felles forsyningsløsninger i regionene
- Helse Midt-Norge RHF v/Rådgiver innkjøp og logistikk Baard Ervik 
- Helse Vest RHF v/Fagansvarlig innkjøp Joakim Solbakk Pedersen

13:50-14:05 Pause

14:05-14:45 Miljø & klima: Vekting eller minstekrav? Og status for tiltak i kategoriplanen v/Spesialrådgiver miljø og klima Maiken P. Sele

14:45-15:00 Oppsummering og avslutning 

Betingelser

  • Deltagelse på seminaret er gratis.

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Øystein Roll
kategorisjef medisinske forbruksvarer
oystein.roll@sykehusinnkjop.no

Strømming