logo Sykehusinnkjøp

Kategoriplaner

Frem mot utgangen av 2026 jobber vi i Sykehusinnkjøp med å lage de første nasjonale kategoriplanene for spesialisthelsetjenesten.

Gjennom vårt kategoriprogram skal vi lage en kategoriplan for alle innkjøpskategoriene i spesialisthelsetjenesten - med unntak av eksterne helsetjenester.

Målet med kategoriplanene er å forbedre arbeidet med innkjøp av varer og tjenester til sykehusene.

Disse kategoriplanene er ferdige så langt:

Kategorien legemidler har fra tidligere en egen strategi som ble vedtatt i 2018. 

For tiden pågår arbeid med å lage kategoriplaner for kategoriene bygg og eiendomsdrift og kirurgiske produkter. Disse kategoriplanene skal være ferdige i løpet av første kvartal 2024.

Kategoristruktur

Se nasjonal kategoristruktur for spesialisthelsetjenesten

Sist oppdatert 06.06.2023