logo Sykehusinnkjøp

Sykehusinnkjøp HF divisjon Midt-Norge inngår og forvalter lokale og regionale avtaler på vegne av helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF. På denne siden finner du informasjon om de regionale rammeavtaler som er inngått.

Nasjonale avtaler inngått av Sykehusinnkjøp HF finner du på denne siden.

Per i dag har helseforetakene selv også inngått mange avtaler. Disse vises ikke her. Hvis du ikke finner avtalen du leter etter, ta kontakt med innkjøpsavdelingen på ditt helseforetak.

Brukere kan få tilgang til prisinformasjon samt lokale avtaler ved å logge inn i Innkjøpsportalen.

Ved spørsmål om avtalene ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.