logo Sykehusinnkjøp

Biopsi og radiologisk forbruksmateriell

Avtalen gjelder fra 1.desember 2022 til 1.desember 2024, med mulighet for forlengelse i 1 + 1 år. Avtalen gjelder biopsi og radiologisk forbruksmateriell.

Argon Medical Devices Danmark APS
Kontaktpunkt leverandør: Johannes Byrkjeland
Tlf: 992 61 517
E-post: johannes.byrkjeland@argonmedical.com

Becton Dickinson Norway AS
Kontaktpunkt leverandør: Glenn Hammerstad
Tlf: 416 57 687
E-post: Glenn.Hammerstad@bd.com

Ecomed Helseprodukter AS
Kontaktpunkt leverandør: Hanne Marie Greibrokk
Tlf: 67137000 / 47331153
E-post: hanne.greibrokk@ecomed.no

Merit Medical Norway AS
Kontaktpunkt leverandør: May-Brit Sørensen
Tlf: 80 01 16 29
E-post: nordictenders@merit.com

Mermaid Medical AS
Kontaktpunkt leverandør: Morten Torsæter Barton
Tlf: 911 29 782
E-post: mtb@mermaidmedical.com

Vingmed AS
Kontaktpunkt leverandør: Simen Eifring
Tlf: 48 22 57 10
E-post: simen.eifring@vingmed-as.no

Følgende delområder er på avtale (Leverandør / avtalenummer):

1 - Engangs biopsiinstrument halvautomatisk og tilhørende coaxialnåler - (Argon Medical / 201932)

2 - Engangs biopsiinstrument helautomatisk - (Argon Medical / 201932)
 
3 - Engangs biopsiinstrument halvautomatisk i sett med coaxialnål (Becton Dickinson / 201933)
 
4 - Biopsinåler til flergangspistoler (Becton Dickinson / 201933 og Mermaid Medical / 201936)

5 - Benbiopsisystem for CT-veiledet biopsi i skjelett (Merit Medical / 201935 og Vingmed / 201937)
 
6 - Benmargsaspirasjonsnåler (Argon Medical / 201932) 
 
7 - Benmargsbiopsinåler (Argon Medical / 201932)
 
8 - Hudbiopsi (Ecomed / 201934)
 
9 - Drenasjekateter pig-tail m/ tilbehør (Argon Medical / 201932)
  
10 - Nåleførere/guide og trekk til ultralydveiledet biopsi og ultralyd probetrekk (Mermaid Medical / 201936) 

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 05.04.2024