logo Sykehusinnkjøp

Renholdstjenester HMR - Molde og Kristiansund sykehus

Avtalen gjelder til 30. september 2023

Avtalen omfatter kjøp av Renholdstjenester til Molde og Kristiansund sykehus.

Avtalen dekker følgende områder: Levering av renholdstjenester til Molde og Kristiansund sykehus

Leverandør: Toma Facility Norge AS, avtale 200776

 

Geir Andre Pedersen

Avtaleforvalter

avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no 92488330

Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

Sist oppdatert 10.11.2023