logo Sykehusinnkjøp

Fasaderenhold til St. Olavs hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF

Avtalen gjelder fra 1. mai 2023 til 30. april 2027. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger

Avtalen omfatter kjøp av Fasaderenhold til St. Olavs hospital HF og Helse 
Nord-Trøndelag HF

Avtalen dekker følgende områder:

Delkontrakt 1
Fasaderenhold St. Olavs Hospital HF
Leverandør: 4Service Eir Renhold, avtale 202330

Delkontrakt 2
Fasaderenhold Helse Nord-Trøndelag HF
Leverandør: 4Service Eir Renhold, avtale 202331

Avrop gjøres via bestillingssystem og/eller tlf og e-post.

  4SERVICE EIR RENHOLD AS 

  Monica Dahl, telefon 41550801, Monica.dahl@4service.no 

   

  Geir Andre Pedersen

  Avtaleforvalter

  avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no 92488330

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 10.11.2023