logo

Skilt og Foliering til St. Olavs Hospital HF

Avtalen gjelder fra 1. juli 2021 til 30. juni 2024. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger

Avtalen omfatter kjøp av skilt og foliering til St. Olavs Hospital HF

Avtalen dekker følgende områder:

Skilt og foliering St. Olavs Hospital HF
Leverandør: Plenum Trondheim AS, avtale 201434

 

Bestillinger gjøres direkte fra helseforetak til leverandør via bestillingssystem eller e-post.

Plenum Trondheim AS
Berit Myrekrok 
91521234 
berit@plenum.no 

Geir Andre Pedersen

Avtaleforvalter

avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no 92488330

Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

Sist oppdatert 13.11.2023