logo Sykehusinnkjøp

Blodkulturflasker til Helse Nord-Trøndelag HF

Avtalen gjelder fra 01. november 2023 til 31. oktober 2028. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger

Avtalen omfatter kjøp av blodkulturflasker til Helse Nord-TrøndelagHF

Becton Dickinson Norway AS
Kontaktperson: Kristina Vagonyte-Hallan
Tlf: 915 85 869
E-post: kristina.vagonyte-hallan@bd.com

 

Avtalen som er inngått er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP). Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

Dette er en oversikt over endringer og driftsmeldinger for avtalen.

 

senior prosjektleder 

avtaleforvalter

Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

Sist oppdatert 13.09.2023