logo Sykehusinnkjøp

Renholdstjenester HNT DPS Stjørdal

Avtalen gjelder fra 1. oktober 2022 til 30. september 2024. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger

Avtalen omfatter kjøp av Renholdstjenester HNT DPS Stjørdal

Avtalen dekker følgende områder:

Renholdstjenester HNT DPS Stjørdal
Leverandør: 4Service Eir Renhold AS, avtale 201952

 

Avrop gjøres direkte fra helseforetak til leverandør via bestillingssytem eller e-post.

  4Service Eir Renhold AS
  Sveen Frøseth, mobil: 926 28 222, svenn.forseth@4service.no 

  Geir Andre Pedersen

  Avtaleforvalter

  avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no 92488330

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 13.11.2023