logo

Renholdstjenester HNT DPS Stjørdal

Avtalen gjelder fra 1. oktober 2022 til 30. september 2024. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger

Avtalen omfatter kjøp av Renholdstjenester HNT DPS Stjørdal

Avtalen dekker følgende områder:

Renholdstjenester HNT DPS Stjørdal
Leverandør: 4Service Eir Renhold AS, avtale 201952

 

Avrop gjøres direkte fra helseforetak til leverandør via bestillingssytem eller e-post.

4Service Eir Renhold AS
Sveen Frøseth, mobil: 926 28 222, svenn.forseth@4service.no 

Geir Andre Pedersen

Avtaleforvalter

avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no 92488330

Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

Sist oppdatert 13.11.2023