logo Sykehusinnkjøp

Serviceavtale Rentrom Helse Nord-Trøndelag

Avtalen gjelder fra 15. februar 2021 til 14. februar 2023. Den kan forlenges med 2 år om gangen opptil 1 ganger. Maksimal sluttdato er 14 februar 2025.

Avtalen omfatter kjøp av Serviceavtale Rentrom Helse Nord-Trøndelag

Avtalen dekker følgende områder: Serviceavtale på rene rom, avtrekksbenker, operasjonsstuer og testbenker. 


Leverandør: Bryn Byggklima AS, avtale nr 201299

 

  Geir Andre Pedersen

  Avtaleforvalter

  avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no 92488330

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 03.11.2023