logo Sykehusinnkjøp

Blodpose poolingsett for trombocytter med oppbevaringspose og tilkobling for buffycoat

Avtalen gjelder fra 01.05.2021 til 30.04.2024. Den kan forlenges med 1 år.

Avtalen omfatter kjøp av Blodpose poolingsett for trombocytter med oppbevaringspose og tilkobling for buffycoat.

Avtalen som er inngått er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP). Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

Dette er en oversikt over endringer og driftsmeldinger for avtalen.

 

  TERUMO BCT EUROPE - 201345
  Henrik Løwenstein
  Telefon: +47 95 87 53 55
  E-post: henrik.lowenstein@terumobct.com

   

  prosjektleder

   

  avtaleforvalter

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

  Sist oppdatert 14.07.2023