logo Sykehusinnkjøp

Flyttetjenester

Avtalen gjelder fra 20. mai 2021 til 19. mai 2022. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 3 ganger. Maksimal sluttdato er 19. mai 2025.

Avtalen omfatter kjøp av Flyttetjenester

Avtalen dekker følgende områder: Flyttetjenester


Leverandør: First Mover Group Norge AS, avtale 201418

 

Bestillinger vil bli foretatt fra St. Olav hospital HF direkte til leverandør. 

Ved ressurs- og vareknapphet skal Leverandøren gi Kunden førsteprioritet.

Dette er en oversikt over endringer og driftsmeldinger for avtalen.

3. mai 2022
Endring fra Relokator til First Mover Grop Norge AS

 

  First Mover Group Norge AS
  Navn: Tina Anthonsen
  Tlf.: +47 920 55 166
  Epost: tina.anthonsen@firstmovergroup.no

  Geir Andre Pedersen

  Avtaleforvalter

  avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no 92488330

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

  Sist oppdatert 12.12.2023