logo Sykehusinnkjøp

Serviceavtale lås og beslag St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag

Avtalen gjelder fra 20. april 2021 til 20. april 2023. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen omfatter kjøp av Serviceavtale lås og beslag St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag  

Avtalen dekker følgende områder:


Serviceavtale lås og beslag St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag  
Leverandør: Bravida Norge AS, avtale nr 201400

 

Bestillinger vil bli foretatt fra Kundens driftsavdeling og iht. mekanismene angitt i konkurransegrunnlaget.  

Avrop kan gjøres av alle som Kunden har gitt fullmakt til å gjøre avrop.

  Bravida Norge AS
  Bjørn Stamnes 
  Telefon: +47 480 36 322
  E-post: bjorn.stamnes@bravida.no

   

  Geir Andre Pedersen

  Avtaleforvalter

  avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no 92488330

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 03.01.2024