logo Sykehusinnkjøp

Ballonger og stenter til vaskulær intervensjonsradiologi

Avtalen gjelder fra 1.april 2024 til 31.mars 2028.

Avtalen inneholder ballonger og stenter til vaskulær intervensjonsradiologi.

Avtalen dekker følgende områder:

(Leverandør/Avtalenummer)

Delkontrakt 1 - Ballongkateter, standard 0,035" – Abbott Medical Norway AS

Delkontrakt 2 - Ballongkateter, OTW 0,014"/0,018" – Abbott Medical Norway AS

Delkontrakt 3 - Ballongkateter, monorail 0,014 – Abbott Medical Norway AS

Delkontrakt 4 - Medikamentballonger 0,014" og/eller 0,018 – Boston Scientific Nordic AS

Delkontrakt 5 - Medikamentballonger 0,035" – Medtronic Norge AS

Delkontrakt 6 - Ballongekspanderbare stenter, monorail 0,014" – Abbott Medical Norway AS

Delkontrakt 7 - Ballongekspanderbare stenter 0,035" – Brage Medical AS

Delkontrakt 8 - Selvekspanderende stenter 0,035" til lår – Biotronik APS

Delkontrakt 9 - Selvekspanderende stenter 0,035" til bekken – Boston Scientific Nordic AS

Delkontrakt 10 - Selvekspanderende stenter for leddnære områder f.eks. arteria poplita  – Abbott Medical Norway AS

Delkontrakt 11 - Selvekspanderende medikamentavgivende stenter – Cook Norge AS

MERIT MEDICAL NORWAY AS  – avtalenummer 202967
Kontraktsansvarlig: Tom-André Lyng
Tlf: 922 18 010
E-post: tomandre.lyng@merit.com

Det er inngått avtale med én leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 09.02.2024