logo

Diatermi forbruksmateriell

Avtalen gjelder fra 01.04.2022 til 31.03.2024, med mulighet for forlengelse i 1 + 1 år. 

Avtalen gjelder- diatermi, forbruksmateriell

Følgende leverandør er valgt:

Medero AS/23055148
Kontraktsansvarlig kontaktperson i avtaleperioden for Leverandør:
Navn: André Vasenden
Adresse: Bryggevegen 9 2821 Gjøvik
Tlf.: 45227671
E-post: andre@medero.no
 
Produktansvarlig kontaktperson i avtaleperioden for Leverandør:
Navn: Knut Eggestad
Adresse: Bryggevegen 9 2821 Gjøvik
Tlf.: 93041283
E-post: knut.eggestad@medero.no
 
Vingmed AS/23055146
Kontraktsansvarlig kontaktperson i avtaleperioden for Leverandør:
Navn: Henriette Tomassen
Adresse: Solbråveien 13, 1383 Asker
Tlf.: 67 58 06 80 / 992 33 920 
E-post: henriette.tomassen@vingmed-as.no 
 
Produktansvarlig kontaktperson i avtaleperioden for Leverandør:
Navn: Håvard Grøterud
Adresse: Solbråveien 13, 1383 Asker
Tlf.: 67 58 06 80 / 910 06 977
E-post: havard.groterud@vingmed-as.no 
 
KCI Medical AS/23055143 (3M frem til 01.11.2023)
Kontraktsansvarlig kontaktperson i avtaleperioden for Leverandør er fremdeles 3M:
Navn: Torstein Hegland
Adresse: Tærudgata 16. 2004 Lillestrøm
Tlf.: 907 71 743
E-post: thegland@mmm.com
 
Produktansvarlig kontaktperson i avtaleperioden for Leverandør:
Navn: Birgitte Halkjelsvik
Adresse: Tærudgata 16, 2004 Lillestrøm
Tlf.: 959 77 319
E-post: bhalkjesvik@mmm.com
 
Medtronic Norge AS/23055145
Kontraktsansvarlig kontaktperson i avtaleperioden for Leverandør:
Navn: Elin Olsen
Adresse: Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S, Danmark
Tlf.: +45 27 79 76 27
E-post: avtaler@medtronic.com
 
Produktansvarlig kontaktperson i avtaleperioden for Leverandør:
Navn: Stein Øyvind Forbord
Adresse: Postboks 458, N-1327 Lysaker, Norge
Tlf.: +47 92 23 08 50
E-post: stein.oeyvind.forbord@medtronic.com
 
B Braun Medical AS/23055147
Kontraktsansvarlig kontaktperson i avtaleperioden for Leverandør:
Navn: Runi Johansen
Adresse: Mathilde Henriksens vei 1, 3142 Vestskogen
Tlf.: 97 14 58 60
E-post: avtaleforvaltning.no@bbraun.com
 
Produktansvarlig kontaktperson i avtaleperioden for Leverandør:
Navn: Alexander Moss
Adresse: Mathilde Henriksens vei 1, 3142 Vestskogen
Tlf.: 92 83 44 00
E-post: alexander.moss@bbraun.com

 

Følgende delområder er på avtale (Leverandør/avtalenummer):

1.  Engangs diatermipenn med integrert røykavsug, med vanlig spiss og løse ​  engangselektroder (Medero/23055148)
2.  Engangs diatermipenn med integrert røykavsug, med teleskopspiss og løse engangselektroder (Vingmed/23055146)
3.  Diatermiplater med splitt uten premontert kabel og kabler til diatermiplater (KCI Medical AS/23055143)
4.  Diatermiplater med splitt til barn, med premontert kabel (Medtronic/23055145)
5.  Elektroderensere til diatermi (Medtronic/23055145)
6.  Bipolare pinsetter og kabler (B Braun/23055147)

rådgiver innkjøp
avtaleforvalter

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Logg inn (ProWeb)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under 

Logg inn (leverandørstatistikk)

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til forvaltning-midt@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)

Sist oppdatert 17.01.2023