logo Sykehusinnkjøp

Endoskopiske produkter

Avtalen gjelder fra 24. oktober 2020 til 24. oktober 2024.

Det er inngått regionale avtaler for levering av endoskopiske produkter med 12 leverandører.

Endotech AS
Avtalenummer: 201073 
E-post: dag@endotech.no

Olympus Norge AS
Avtalenummer: 20107
E-post: mailin.brustad@olympus.no

Boston Scientific Nordic AB
Avtalenummer: 201075
E-post: tendernordic@bsci.com

Kebomed AS
Avtalenummer: 201076
E-post: bjol@kebomed.no

Cook Norge AS
Avtalenummer: 201077
E-post: maria.osth@cookmedical.com

Inclino AS
Avtalenummer: 201078
E-post: nina@inclino.no

InterV Nordic AB
Avtalenummer: 201079
E-post: helena@intervnordic.com

Upviser AS
Avtalenummer: 201080
E-post: tom.schistad@upviser.com

Vingmed AS
Avtalenummer: 201081
E-post: arne.johnsen@vingmed-as.no

Gothia Medical AB
Avtalenummer: 201082
E-post: customercare@gothiamedical.se

Merit Medical Norway AS
Avtalenummer: 201083
E-post: nordictenders@merit.com

Medtronic Norge AS
Avtalenummer: 201084
E-post: avtaler@medtronic.com

Leverandører:
1. Endotech AS
2. Boston Scientific Nordic AB

Leverandører:
1. Boston Scientific Nordic AB
2. Endotech AS
3. Olympus Norge AS 

Leverandører:
1. Olympus Norge AS
2. Endotech AS
3. Boston Scientific Nordic AB

Leverandører:
1. Boston Scientific Nordic AS
2. Olympus Norge AS
3. Endotech AS

Leverandører:
1. Boston Scientific Nordic AB
2. Olympus Norge AS
3. Endotech AS

Leverandører:

1. Endotech AS

2. Cook Norge AS

Leverandør: Boston Scientific Nordic AB

Leverandør: Gothia Medical AB

Leverandør: Gothia Medical AB

Leverandører:
1. Boston Scientific Nordic AB
2. Kebomed AS
3. Cook Norge AS

Leverandører:
1. Endotech AS
2. Boston Scientific Nordic AB
3. Olympus Norge AS
4. Cook Norge AS

Leverandører:
1. Boston Scientific Nordic AB
2. Cook Norge AS

Leverandører:
1. Boston Scientific Nordic AB
2. Endotech AS

Leverandører:
1. Olympus Norge AS
2. Boston Scientific Nordic AB
3. Cook Norge AS

Leverandør: Boston Scientific Nordic AB

Leverandører:
1. Boston Scientific Nordic AB
2. Olympus Norge AS
3. Cook Norge AS

Leverandører:
1. Boston Scientific Nordic AB
2. Endotech AS
3. Cook Norge AS

Leverandører:
1. Merit Medical Norway AS
2. Boston Scientific Nordic AB
3. Cook Norge AS

Leverandør: Cook Norge AS

Leverandører:
1. Endotech AS
2. Boston Scientific Nordic AB
3. Cook Norge AS

Leverandør: Boston Scientific Nordic AB

Leverandør: Merit Medical Norway AS

Leverandør: Boston Scientific Nordic AB 

Leverandører:
1. Boston Scientific Nordic AB
2. Olympus Norge AS
3. Medtronic Norge AS

Leverandør: Cook Norge AS

Leverandør: InterV Nordic AB

Leverandør: Boston Scientific Nordic AB

Leverandør: Olympus Norge AS

Leverandør: Endotech AS

Leverandør: Endotech AS 

Leverandører:
1. UpViser AS
2. Olympus Norge AS
3. Boston Scientific Nordic AB 

Leverandør: Endotech AS  

Leverandører:
1. Boston Scientific Nordic AB
2. Cook Norge AS
3. Olympus Norge AS 

Leverandør: Olympus Norge AS  

Leverandør: Olympus Norge AS  

Leverandører:
1. Endotech AS
2. Olympus Norge AS 

Leverandører:
1. Endotech AS
2. Boston Scientific Nordic AB 

Leverandør: Olympus Norge AS  

Leverandører:
1. Cook Norge AS
2. Endotech AS 

Leverandør: Boston Scientific Nordic AB  

Leverandører:
1. UpViser AS
2. InterV Nordic AB
3. Olympus Norge AS 

Leverandører:
1. Inclino AS
2. Endotech AS 

Leverandør: Kebomed AS 

Leverandør: Endotech AS 

Leverandører:
1. Endotech AS
2. Olympus Norge AS 

Leverandør: Endotech AS  

Leverandør: Endotech AS  

Leverandør: Inclino AS  

Leverandør: Vingmed AS 

Leverandør: Vingmed AS  

Leverandør: Boston Scientific Nordic AB

Leverandør: Inclino AS  

Leverandører:
1. Vingmed AS
2. UpViser AS
3. Inclino AS
4. Olympus Norge AS

Leverandør: Inclino AS  

Leverandør: Inclino AS 

Leverandør: Endotech AS  

Leverandører:
1. Boston Scientific Nordic AB
2. UpViser AS
3. Vingmed AS

Leverandører:
1. Vingmed AS
2. Olympus Norge AS 

Leverandør: Inclino AS

Leverandør: Vingmed AS  

Leverandør: Inclino AS 

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no


  Det er tildelt avtale per delområde, med parallelle rammeavtaler med prioritet for enkelte delområder for å ha et dekkende produktsortiment for pasientbehandlingen. Ved parallelle rammeavtaler er leverandørene rangert etter plassering i konkurransen, hvor den høyest rangerte leverandør er hovedleverandør. Valg av produkter fra leverandør med lavere rangering enn hovedleverandør vil kun skje når medisinskfaglige vurderinger av behandlende lege tilsier dette, eller at hovedleverandør ikke kan levere aktuelt produkt.

  Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

  For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 

  Logg inn (Innkjøpsportalen)

  ​Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under 

  Logg inn (leverandørstatistikk)

  Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no.

  Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

  Logg inn (Reklamasjonsportalen)  Sist oppdatert 16.02.2024